ZARZĄD ROD „ SIEROSŁAW IV”

PREZES EDYTA ZALEWSKA  
V-CE PREZES KRZYSZTOF BOROWCZYK  
SEKRETARZ GRAŻYNA SMOLARSKA