Wzór umowy przeniesienia prawa do działki.

plik do pobrania

Do umowy przeniesienia prawa do działki konieczne jest dostarczenie do Zarządu aktualnego planu zagospodarowania działki wraz z zwymiarowaniem altany (powierzchnia zabudowy i wysokość).

 

Wniosek o zatwierdzenie przeniesienia prawa do działki.

plik do pobrania

 

Wzór deklaracji członkowskiej.

plik do pobrania

 

Dane osobowe - deklaracja RODO.

plik do pobrania

 

Oświadczenie o poinformowaniu o zakazie zamieszkiwania na terenie ROD.

plik do pobrania

 

Zobowiązanie do wywozu śmieci poremontowych.

plik do pobrania