Zarząd ROD przedstawia wzór wypełniania deklaracji B dla osób nie zamieszkałych na działkach

 

 

 

 

 

Informacja o RODO