Aktualne opłaty na rok 2023:

Składka członkowska od działki  6,00 zł
Opłata ogrodowa za 1m2  ( w tym 0,12 zł – partycypacja do PZD za 1m2) 1,30 zł
Opłata energetyczna od działki (ubytki) 0 zł
Opłata inwestycyjna 150,00 zł
Opłata śmieciowa od działki rocznie 150,00 zł
Miesięczna opłata śmieciowa od przebywających (za osobę)* 26,00 zł

* Opłata zależna od wysokości opłaty ustalanej uchwałą przez Gminę Tarnowo Podgórne dla osób   
    całorocznie przebywających na działce.

Tabela opłaty ogrodowej (kliknij tutaj aby pobrać tabelę)

Termin wnoszenia opłat do 30 czerwca 2023 roku.

Wszystkie opłaty proszę wpłacać na konto: PBS o/Poznań 23 9043 1070 2070 0012 7156 0001

W tytule przelewu prosimy podać koniecznie nr działki.

Jednorazowa opłata wpisowa, obowiązująca do końca 2023 r. 350,00 zł
Jednorazowa opłata inwestycyjna
Zgodna z Uchwałą Zarządu ROD 32/2023 z dnia 22.04.2023 r.
1440,00 zł
Jednorazowa kaucja 700,00 zł
Zaliczka za energię elektryczną 260,00 zł

 

 

 

 

 

Zgodnie z uchwałą nr 2/III/2022 Okręgowej Rady Polskiego Związku Działkowców w Poznaniu z dnia 19.12.2022r. od dnia 1.01.2023r. ulega zmianie wysokość opłaty ogrodowej wnoszonej przez nowego działkowca na kwotę 350 zł.

Treść uchwały kliknij tutaj

Zgodnie z uchwałą nr 32/2023 ROD Sierosław IV z dnia 22.04.2023r. ulega zmianie od w/w dnia  wysokość  podwyższonej opłaty ogrodowej (inwestycyjnej) dla nowych działkowców  na kwotę 1440 zł.

 

Aktualne opłaty na rok 2022:

Składka członkowska od działki  6,00 zł
Opłata ogrodowa za 1m2  ( w tym 0,10 zł – partycypacja do PZD za 1m2) 1,15 zł
Opłata energetyczna od działki (ubytki) 0 zł
Opłata inwestycyjna 100,00 zł
Opłata śmieciowa od działki rocznie 200,00 zł
Miesięczna opłata śmieciowa od przebywających (za osobę)* 26,00 zł

* Opłata zależna od wysokości opłaty ustalanej uchwałą przez Gminę Tarnowo Podgórne dla osób   
    całorocznie przebywających na działce.

Wszystkie opłaty proszę wpłacać na konto: PBS o/Poznań 23 9043 1070 2070 0012 7156 0001

Jednorazowa opłata wpisowa, obowiązująca do końca 2022 r. 300,00 zł
Jednorazowa opłata inwestycyjna
Zgodna z Uchwałą Zarządu ROD 32/2023 z dnia 22.04.2023 r.
1086,00 zł
Jednorazowa kaucja 700,00 zł
Zaliczka za energię elektryczną 260,00 zł

W tytule przelewu prosimy podać koniecznie nr działki.

Tabela opłaty ogrodowej (kliknij tutaj aby pobrać tabelę)

Termin wnoszenia opłat do 30 czerwca 2022 roku.

 

 

 

Aktualne opłaty na rok 2021:

Składka członkowska od działki  6,00 zł
Opłata na PSD za 1m2 0,09 zł
Opłata ogrodowa za 1m2 0,91 zł
Opłata energetyczna od działki (ubytki) 17,00 zł
Opłata inwestycyjna 0,00 zł
Opłata śmieciowa od działki rocznie 260,00 zł
Miesięczna opłata śmieciowa od przebywających (za osobę) 26,00 zł

Wszystkie opłaty proszę wpłacać na konto: PBS o/Poznań 23 9043 1070 2070 0012 7156 0001

Jednorazowa opłata wpisowa 300,00 zł
Jednorazowa opłata inwestycyjna 1140,00 zł
Jednorazowa kaucja 700,00 zł
Zaliczka za energię elektryczną 260,00 zł

 

 

 

Aktualne opłaty na rok 2020:

Składka członkowska od działki  6,00 zł
Opłata ogrodowa za 1m2 (w tym 0,08 zł - partycypacja do PZD za m2) 1,00 zł
Opłata na inwestycje (opłata będzie ustalona na Walnym Zebraniu) 0,00 zł
Opłata śmieciowa od działki rocznie 360,00 zł
Opłata energetyczna od działki 17,00 zł
Miesięczna opłata śmieciowa od przebywających (za osobę) 26,00 zł

Wszystkie opłaty proszę wpłacać na konto: PBS o/Poznań 23 9043 1070 2070 0012 7156 0001

Jednorazowa opłata wnoszona przez nowego działkowca ustalana przez OZ 300,00 zł
Jednorazowa opłata wnoszona przez nowego działkowca ustalana przez ROD 943,00 zł

Zgodnie z Uchwałą 57/2018 z dnia 15.07.2018r. - dodatkowa opłata od nowych dzierżawców działek
za odpady "gabarytowe" w kwocie 700,00 zł od działki

 

 

 

Oplaty w przeliczeniu na 1m2

Osoby, które nie wniosły opłaty za pomiary geodezyjne w kwocie 30 zł i opłaty za wymianę licznika w kwocie 40 zł muszą je doliczyć do opłaty za rok 2019.

W celu otrzymania informacji o aktualnej powierzchni działki należy zgłosić się do biura Zarządu.
Do końca czerwca 2019 biuro Zarządu będzie czynne w soboty i niedziele w godzinach 11:00 - 13:00.

Z opłaty ogrodowej będą prowadzone:  dzień działkowca, wymiana siatek, monitoring, oświetlenie ogrodu, spółka wodna, ubezpieczenie ogrodu, opłata za wodę pitną, konserwacja bram i zamków, wynagrodzenie Zarządu.