Grant z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ROD Sierosław IV

 

Na początku września zapadła decyzja Zarządu o podjęciu prac związanych z pozyskaniem grantu z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Określono wstępny kierunek działania i zakres prac.
Po podjęciu uchwał o uczestnictwie Ogrodu w tym przedsięwzięciu, wyborze przedstawicieli, rozpoczęto prace.
W połowie września Wiceprezes rozpoczęła kampanię informacyjną i zbieranie chętnych do skorzystania z dotacji. Na koniec września złożono wniosek o grant.
Po długich walkach, setkach stron zgromadzonych dokumentów, aktualizacjach i korektach wniosku, 7. grudnia 2022, przedstawiciele Zarządu ROD Sierosław IV - Prezes Krzysztof Borowczyk i Wiceprezes Paulina Wojciechowska, podpisali umowę z Agencją o grant w wysokości 124 250 zł.

W połowie grudnia pieniądze trafiły na specjalne konto ogrodu.
W następnych tygodniach znacząco przysłużyły się rozwojowi i propagowaniu aktywności proekologicznych na terenie ROD Sierosław IV.
Największa część pieniędzy przeznaczona została na zakup zbiorników na deszczówkę. 57 sztuk zostało rozdysponowanych wśród chętnych działkowców.

 

Dodatkowo 30% kwoty grantu przeznaczono na termomodernizację biura zarządu naszego Ogrodu.
Było tak:

Stan biura zatem zmieniliśmy:

Pozostałe pieniądze przeznaczono na zakup:
Rębaka (rozdrabniacza do gałęzi)

Kompostowników

Domków dla jeży

Budek dla ptaków

Hoteli dla owadów

Resztę przeznaczono na akcję informacyjno- edukacyjną i zakupiono tablicę informacyjną (na razie jedną, ale będzie więcej), które służyć będą krzewieniu wiedzy dotyczącej ochronie środowiska i ekologicznym praktykom, żeby wszystkim było tutaj lepiej.