Archiwum komunikatów z poprzednich lat.

#############################################

 

 

WALNE ZEBRANIE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 28.04.2019r.

W ŚWIETLICY ROD SIEROSŁAW II

I TERMIN 11.00

II TERMIN 11.30

MATERIAŁY DO WGLĄDU W BIURZE ZARZĄDU OGRODU

13 i 14.04 W GODZ. 10.00 - 15.00

 

 

 

 

 

14.03.2019 - Nowy regulamin korzystania z energii elektrycznej znajduje w dziale akty prawne.

 

 

 

 

ZDROWYCH, SPOKOJNYCH

I W RODZINNYM GRONIE

 ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA,

ORAZ

SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO 2019 ROKU

ŻYCZY

ZARZĄD ROD SIEROSŁAW IV

 

 

 

 

 

*****

 

KOMUNIKAT

W BIURZE ZARZĄDU ROD SIEROSŁAW IV

JEST UMOŻLIWIONE SPRAWDZENIE WIELKOŚCI DZIAŁEK (SĄ WYNIKI GEODEZYJNE).

ZAPRASZAMY ZAINTERESOWANYCH DO KOŃCA PAŻDZIERNIKA W GODZINACH URZĘDOWANIA ZARZĄDU.

 

 

****

 

 

W DNIU 15.08.2018r. O GODZ. 14.00

ODPRAWIONA ZOSTANIE MSZA ŚWIĘTA

W KAPLICY DZIAŁKOWEJ W SIEROSŁAWIU

 

 

**** 

 

 

W DNIU 11.08.2018r. O GODZ. 14.00 ODBĘDZIE SIĘ MSZA ŚW, A O GODZ. 15.00 ROZPOCZNIE SIĘ

"DZIEŃ DZIAŁKOWCA"

ZAPRASZAMY NA KONKURSY, GRY I DOBRĄ ZABAWĘ. 

 

 

***

 

 

KOMUNIKAT

 

 

PROSIMY O UDOSTĘNIENIE WEJŚCIA NA DZIAŁKĘ,

      CELEM DOKONANIA POMIARÓW GEODEZYJNYCH

PRZEZ FIRMĘ DO TEGO UPOWAŻNIONĄ

W TERMINIE OD 28.05.BR. OD GODZ. 9.30. 

FIRMA DOKONA POMIARÓW OKOŁO 100 DZIAŁEK DZIENNIE.

 

 

 

 

xxx

 

 

W DNIU 21.04.2018r.

O GODZ. 15.00 ( O GODZ. 15.30 - II TERMIN)

 W ROD "1000-LECIA" W POZNANIU

PRZY ULICY BUKOWSKIEJ 236

ODBĘDZIE SIĘ ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE ZA 2017r.

MATERIAŁY SPRAWOZDAWCZE DO WGLĄDU

W BIURZE ZARZĄDU ROD SIEROSŁAW IV

W DNIU 7.04.2018r. W GODZ. 12.00 DO 13.00

 

 

***

 

"Zawsze, ilekroć uśmiechcasz się do swojego brata

i wyciągasz do niego ręce,

jest Boże Narodzenie.

Zawsze, kiedy milkniesz, aby wysłuchać,

jest Boże Narodzenie.

Zawsze, kiedy rezygnujesz z zasad,

które jak żelazna obręcz uciskają ludzi

w ich samotności,

jest Boże Narodzenie.

Zawsze, kiedy dajesz odrobinę nadziei "więżniom",

tym, którzy są przytłoczeni ciężarem fizycznego,

moralnego i duchowego ubóstwa,

jest Boże Narodzenie.

Zawsze, kiedy rozpoznajesz w pokorze,

jak bardzo znikome są twoje możliwości

i jak wielka jest twoja słabość,

jest Boże Narodzenie.

Zawsze, ilekroć pozwolisz by Bóg

pokochał innych przez ciebie,

Zawsze wtedy,

jest Boże Narodzenie".

                                                                                                                   św. Matka Teresa z Kalkuty

 

Życzymy, by świętowanie Narodzin Jezusa ożywiło wiarę i pomogło wypełnić codzienność

duchem Dobra i Miłości,

Szczęśliwych Świąt, pełnych radości i pokoju,

oraz szczęśliwego Nowego Roku 2018

życzy Zarząd ROD Sierosław IV 

 

***

 

Komunikat

W dniu 18 listopada br. uruchomione zostały kamery do podglądu placu zabaw i śmietnika. Działają nawet w nocy!!!

 

 

***

 

 

Komunikat

Jest uruchomiona nowa linia autobusowa nr 811 do Ogrodów.

Prosimy zapoznać z aktualnym rozkładem jazdy.

 

 

***

 

Zarząd Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Sierosławiu IV

serdecznie zaprasza wszystkich działkowców wraz z rodzinami

na doroczny Dzień Działkowca który odbędzie sie dnia 12 sierpnia 2017r.


Msza świeta o godzinie 14:00, o godzinie 16:00

rozpoczęcie zabawy dla dzieci z konkursami,

o godzinie 20:00 zabawa taneczna.

 

 

 

 

Rodzinne Ogrody Działkowe w Sierosławiu

Serdecznie zapraszają wszystkich działkowców wraz z rodzinami

na doroczny Dzień Działkowca

połączony z jubileuszem 35-lecia naszych ogrodów

19 sierpnia 2017r.

Początek o godz. 14:00 w kaplicy R.O.D. Sierosław IV

gdzie odbędzie się wreczenie wyróżnień.

Zabawa taneczna od godz. 20:00 w R.O.D Sierosław II

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                 Poznań 22.04.2017r.

               Walne Zebranie ROD Sierosław IV na terenie ROD – Tysiąclecia w Poznaniu ul. Bukowska 236
                                                                                  PROTOKÓŁ

Godzina 16:00 – Prezes ogłosił brak kworum i ustalił, iż czekamy do rozpoczęcia Zebrania do 16:30.
Godzina 16:30 – Rozpoczęcie II tury Walnego Zebrania.
Przywitanie gości.
Propozycja powołania na Przewodniczącego Zebrania p. Krzysztofa Kempskiego – przyjęte większością głosów.
Wręczenie Prezesowi ROD Sierosław IV srebrnej odznaki za zasługi i działalność na rzecz ROD.
Przewodniczący rozpoczyna Zebranie.
Wybór prezydium Zebrania – Propozycja składu:
- Stanisław Tuciński – zastępca Przewodniczącego
- Dorota Michor – sekretarz, protokolant
Przyjęte większością głosów.
Przedstawienie przez Przewodniczącego porządku obrad.
Mandat 196 Krzysztof Borowczyk proponuje połączenie punktów 7 i 8 w jedną całość.
Głosowanie za przyjęciem porządku obrad – przyjęte większością głosów.
Przedstawienie regulaminu spotkania – odczytanie i głosowanie przyjęte.
Wybór Komisji Mandatowej.
Działka 208 – propozycja dołączenia do komisji Piotra Smolarskiego – przyjęta.
Danuta i Henryk Matulewicz,  Wanda Dziechciarz  – Komisja Wniosków i Uchwał

Głosowanie – składy Komisji przyjęte.
Sprawozdanie z działalności ROD za rok 2016 – odczytuje Prezes ROD Sierosław IV,
Sprawozdanie finansowe za rok 2016 – odczytuje Prezes ROD Sierosław IV,
Sprawozdanie z Funduszu oświatowego za 2016 – odczytuje Prezes ROD Sierosław IV
Sprawozdanie z Funduszu rozwoju za 2016 – odczytuje Prezes ROD Sierosław IV.
                                                                                                                                                             1


Uczestnikom zebrania zostały przekazane przez Komisję Wniosków i Uchwał karty do składania formalnych wniosków.
Przedstawienie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2016 przedstawione przez Przewodniczącego Komisji Józefa Karasiewicza.
Przekazanie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej do Prezydium celem dołączenia do Uchwał.
Przewodniczący Prezydium zwrócił uwagę Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej na brak podpisów Księgowej i Prezesa ROD Sierosław IV na protokole Komisji Rewizyjnej. Komisja Rewizyjna deklaruje uzupełnienie podpisów na protokole.
Sprawozdanie Komisji Mandatowej Walnego Zebrania.
W zebraniu uczestniczy 81 osób, można przyjmować Uchwały.
Dyskusja nad sprawozdaniem z działalności Zarządu.
Działka 180  - pytanie: kto modernizował i kiedy linie energetyczną. Odpowiedź Prezesa ul. Storczykowa , wykonawstwo firma DomPol.
Działka 414 – p. Konieczny pyta co ze słupami i nierównościami na drogach. Odpowiedź w miarę możliwości finansowych.
Działka 362- pytanie o liczniki elektryczne i zwraca uwagę, że zakup liczników był finansowany z indywidualnych środków działkowców, natomiast montaż z pieniędzy składkowych.
Dyskusja na temat zasadności sformułowań w sprawozdaniu.
Działka 167 – p. Bużniczak, dotyczy wartości strat na przesyle energii elekrycznej. Proponuje dociekać skąd takie straty. Proponuje 10 zł. podwyżki składki.
Odpowiedź Przewodniczącego Prezydium – strata wynika z utraty prądu na linii napowietrznej.
Zwykle to jest ubytek między 30-40 procent – u nas jest strata 11 procent. Rozwiązaniem może być zakopanie linii napowietrznej, co może wpłynąć na spadek strat.
Prezes proponuje wymianę liczników na cyfrowe.
Działka 304 – Piotr Smolarski, odnośnie powiadomienia Działkowców o sprawozdaniu z działalności .
Rekomendacja o wcześniejsze przekazywanie danych, przed Zebraniem, aby działkowcy mieli możliwość zapoznania się z danymi. Zwraca też uwagę na fakt, że strata jest większa niż rok wcześniej
Działka 268, wskazuje na rozbieżność pomiędzy licznikiem głównym, a indywidualnymi podczas odczytu.
Odpowiedź Prezesa iż zimowy odczyt jest dokonywany, gdy zużycie jest niewielkie. Dodatkowe odczyty są latem/
Mandat 460 – Piotr Smolarski – ponownie wskazuje na brak zasadności wykazywania straty.
                                                                                                                                                                           2


Działka 268 - wniosek o zaprzestanie modernizacji linii napowietrznej, skoro straty są co raz większe.
Przewodniczący wskazuje, żeby poczekać jeszcze rok i dopiero mając porównywalne dane dokonać oceny modernizacji.
Mandat 460 – Piotr Smolarski – kwestionuje wymianę kabla energetycznego.
Mandat 106 – Wiesław Kozłowski zadaje pytanie na jakiej podstawie wypłacane są pobory dla Zarządu.
Prezes odpiera zarzuty i wskazuje, że członkowie Zarządu zatrudnieni są na umowę zlecenie.
Ryszard Pieterek – zarzuca, że Biuro jest czynne tylko latem i w wyznaczonych godzinach.
Przewodniczący odpiera zarzuty, że praca Zarządu to nie tylko dyżurowanie.
Zastępca Przewodniczącego wskazuje na fakt, iż są listy płac i zaprasza do wglądu.
Kolejny raz wskazuje, że sprawozdanie nie zostało przekazane wcześniej do wglądu.
Przewodniczący odpowiada, że zawsze można zapytać, a wysyłka to koszty.
Pani Smolarska wskazuje, jak wygląda sprawozdanie ROD Sierosław III i podaje je jako wzorcowe.
Dyskusja nad sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej.
- Wynagrodzenie Zarządu było zgodne z uchwalonym preliminarzem – opinia Sekretarza Komisji Rewizyjnej
- Zarzuty p. Jacka Smaruja – brak otwartości wynagrodzeń.
Działka 208 – zarzut do prowadzącego o poprawność prowadzenia obrad.
Odpowiada Obserwator z ramienia Okręgu w sprawie powołania komisji energetycznej dotyczącej strat na przesyle. Proponuje rozwiązanie w postaci Komisji Energetycznej składającej się z fachowców w obszarze energetyki. W kwestii wynagrodzeń, rekomenduje ich jawność.
Skarbnik podaje informacje o poborach brutto:
- Prezes 940 zł, V-ce Prezes 800 zł, Sekretarz 800 zł, Księgowa 1200 zł, Członek 400 zł.
Wniosek jednego z działkowców o zły sposób prowadzenia obrad. Pada również obelga pod adresem prowadzącego.
Kolejne zarzuty dotyczą kwestii wykonywania modernizacji linii elektrycznej. Dyskusja na temat kiedy i przez kogo została wykonana usługa oraz kiedy i w ilu transzach dokonano za nią zapłaty, a kiedy zapłata została wykazana, w sprawozdaniu za jaki rok.
Pan Piotr Smolarski wskazuje na brak kosztorysu na wykonanie sieci kablowej. Prezes odpiera zarzut, iż wszystko jest do wglądu.
Kolejny raz Piotr Smolarski wskazuje na konieczność wcześniejszego udostępniania danych działkowcom.
                                                                                                                                                                         3

 

Z-ca Przewodniczącego próbuje uspokoić nastroje, prosząc o spokój i rozsądek.
Pan Romuald Kubiak wyjaśnia wywołaną wcześniej kwestię zakupionych pilotów do bram wjazdowych.
Przewodniczący zamyka dyskusję i wraca do kwestii Sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
- Pan Smolarski wskazuje na rozbieżności w kwestii rozliczenia śmieci i składa wniosek formalny o sprawdzenie przez Komisję Rewizyjną, oraz pisemne wyjaśnienie tych rozbieżności.
- Komisja Rewizyjna podejmuje wyjaśnienia.
- Pan Jacek Smaruj wskazuje na konieczność parafowania każdego sprawdzonego przez Komisją Rewizyjną rachunku.
- Przedstawiciel z Okręgu odpowiada, że nie ma takiej konieczności.
Plan pracy na 2017r.
- monitoring i droga – wskazują osoby z Sali
Mandat 596 – wskazuje, iż nie ma potrzeby ogradzania placu zabaw
Pan Ryszard Gelz – zakup liczników nie powinien być ujęty w kosztach, ponieważ sami je finansujemy
Dyskusja na temat liczników.
Mandat 724 – pan Majer podnosi, iż powinna być wyjaśniona kwestia śmieci, rozjeżdżonej drogi, proponuje założyć kamery i zwołać zebranie na temat kamer i monitoringu.
Pan Pieterek – wskazuje, że bramy wjazdowe są nie tylko otwierane, ale też zamykane przy użyciu pilota.
Przedstawienie przez Prezesa preliminarza finansowego na 2017 r.
Dyskuja dotycząca powyższego.
Pytanie z Sali o wysokość opłat za działki w roku 2017
Odpowiedź księgowej dotyczącej składek za działkę 400m
Propozycja opłaty inwestycyjnej w kwocie 150 zł na rok na pokrycie:
- dokończenie inwestycji linii napowietrznej
- zakup zrębarki
- monitoring
- box na zręby
- ogrodzenie placu zabaw
                                                                                                                                                                       4

 

Pytanie z Sali to po co jest opłata ogrodowa
Zwracana jest uwaga na wiek działkowców i trudności finansowe w przypadku podniesienia wysokości składki.
Działka 275 – propozycja opłaty 600 zł.
Dyskusja dotycząca wysokości opłat za działkę.
Pani Grażyna Smolarska w sprawie opłat proponuje wypracować kompromis pomiędzy propozycją Zarządu a propozycjami z Sali.
GŁOSOWANIE:
Uchwała 1/2017 Absolutorium                     za – 27                przeciw – 13
Uchwała 2/2017                                           za – 25               przeciw – 9
Uchwała 3/2017                                           za – 34               przeciw – 3
Uchwała 4/2017                                             za – 20               przeciw – 17
Uchwała 5/2017                                            za – 19               przeciw – 20
Uchwała 6/2017 opłata ogrodowa           za – 38               przeciw – 1
Uchwała 7/2017                                             za – 17               przeciw – 22
Uchwała 8/2017                                                   nie głosowana
Uchwała 9/2017                                           za – 35              przeciw – 3
Zatwierdzenie opłaty inwestycyjnej w kwocie 60 zł:
15 zł – zrembarka                                        za – 35              przeciw – 3
36 zł – monitoring                                          za – 28              przeciw – 11
2 zł – ogrodzenie                                         za – 26              przeciw – 9
7 zł – wyrównanie dróg                                  za – 27              przeciw -  8   
Uchwała 10/2017                                        za – 33              przeciw – 1

Na tym zakończono Walne Zebranie.


Prokołowała :  Dorota Michor

…………………………………………….
                          Podpis

 

*****   
              PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ ZARZĄDU W 2016r. I PROPOZYCJA NA 2017r.

W ubiegłym 2016r. Zarząd po wielu problemach z finansami powstałymi przez nieterminowe płatności zobowiązań działkowców, musiał wybrać do realizacji piorytety zadań. Efekty jednak mimo wszystko działalności Zarządu widać wyraźnie.
- Jak zwykle co rok powtarza się problem śmieci. Wybudowaliśmy
nowy boks na kontenery, co pozwoliło na przynajmniej chwilowe uporządkowanie śmietnika. Niestety, nadal działkowicze wyrzucają co się da, byle gdzie. Po remontach gruz i elementy po budowlane mieszane są ze śmieciami i zielonym. Jeszcze raz ponawiam apel do działkowców, za powstały bałagan płacimy wszyscy.  Materiał po remontowy altan powinien wywieźć działkowiec w wynajętym kontenerze we własnym zakresie. Była o tym mowa już nie raz. Segregacja śmieci obowiązuje nas wszystkich bez wyjątku.
- Powstały plac zabaw jest
 
jeszcze w piłkę, oraz obok w kometkę czy tenisa. Przypominam przy okazji, by nie stawiać samochodów na tym terenie. Chwilowo zagrodziliśmy część płotem, a pozostałą oponami aby było w miarę bezpieczniw trakcie modernizacji, która zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania potrwa jeszcze kilka lat, ale już dzieci mogą z niego korzystać. Dbajmy o nasze dobra i zwracajmy uwagę na dewastacje i porządek na jego terenie.

- Przebudowaliśmy boisko i teraz można będzie pograć e.
- Został ukończony kolejny etap wymiany linii napowietrznej na ziemną, przy czym na prośbę działkowców dostawiliśmy
dodatkowe 2 lampy w alejkach. Trwa wymiana oświetlenia na LED.

- Założone zostały kraty w oknach biura, naprawione drzwi, odmalowane wnętrze baraku. Zwróćmy uwagę na młodzież, która w ramachrozrywki skacze (dosłow nie) po dachu biura i kaplicy, oraz łamie ławki, pozostawia bałagan po sobie, a przecież to jest dobro nasze wspólne za które jesteśmy wszyscy odpowiedzialni.

- Wymieniliśmy całkowicie nowy napęd bramy głównej. Udało się po negocjacjach zaoszczędzić 500 zł zakupu. Wydaliśmy zakupioną sporą ilość nowych pilotów do bram.
- Wybudowana została
studzienka do spuszczania wody z pomieszczenia sanitarnego w Muszelce. Wymienione został zawory do czerpania wody pitnej.
- Jak co roku zorganizowali
śmy festyn z okazji Dnia Działkowca. W pracach związanych z przygotowaniem i porządkiem brało udział wielu działkowców. Pomalowano bramę główną, bramki na boisku, słupki dla siatki do kometki i wiele innych prac, za pomoc jeszcze raz dziękuję w imieniu Zarządu.
- Staramy się utrzymać w porządku żywopłoty przy drodze głównej, nie było widać przez krzewy wyjaz
du samochodów z bocznych alejek. Wycięliśmy niebezpiecznie rosnące drzewa. Jeszcze raz przypominam: śmieci do kontenerów do tego przeznaczonych, a nie do rowu lub krzaków i w gałęzie z zielonym, plastik najlepiej zgnieciony do kontenerów na plastik, zielone a szczególnie trawy winny być Kompostowane na swojej działce, krzewy i gałęzie winny być w miarę układane do kontenerów na to przeznaczonych. Nie wyrzucać całych drzew, muszą być gałęzie odcięte.
Tak jak wspólnie będziemy dbać o nasze tereny tak będzie wyglądało na co dzień w naszym ogrodzie. Mamy tutaj wypoczywać i
w spokoju relaksować się w sezonie.


 
                                           PROPOZYCJE ZADAŃ NA 2017r.

W tym roku Zarząd planuje wykonać następujące inwestycje:
- doprowadzić drogę z „pozbruku” do śmietnika. Koszt tej inwestycji to około 100 tyś. zł. Jeżeli byśmy
zaciągnęli pożyczkę z funduszu Samopomocowego PZD, która jest oprocentowana w stosunku rocznym 1 procent, i rozłożyli spłatę na 5 lat, to koszt zwrotu wynosił by 45 zł od działki dodatkowo do corocznych opłat przez kolejne 5 lat. W sumie udział w spłacie pożyczki jednej działki za całość funduszu tej inwestycji wyniósłby 225 zł.   Jesteśmy bardzo zainteresowani tym, aby udzielono nam tej pożyczki i działkowcy partycypując w spłacie jej brali udział w realizacji tego zadania. To sprawa nas wszystkich.
-  zakup zrębarki do gałęzi za kwotę około 7 tys. zł.
- dobudować jeszcze jeden
boks betonowy o wymiarach 4x4m na składowanie zrębu gałęzi.  Koszt około 3 tys. zł.
- wykonać opłotowanie bezpiecznym płotkiem teren Placu zabaw, koszt około 3 tys. zł.

- kontynuować dalszą modernizację instalacji elektrycznej powietrznej na ziemną i sukcesywnie wymiana lamp na LED.
- w najbliższym czasie wydelegowany na szkolenie instruktora w zakresie ogrodnictwa będzie czło
nek Zarządu p. Ryszard Pietrek.  Dopiero teraz zebrał się skład grupy do szkolenia.
Walne zebranie sprawozdawcze w ROD nie tylko podejmuje istotne decyzje w zakresie
sprawozdawczo-finansowym, ale jako jedyny organ w Związku ma uprawnienia do podjęcia decyzji w sprawie zadań inwestycyjno-remontowych w ROD.

*****

 

 

 

 

 

 

KOLEJNA WIELKANOC, KOLEJNE ŻONKILE,

KOLEJNE ŻYCZENIA , LECZ SPECJALNE, MIŁE!

RADOSNYCH, POGODNYCH ŚWIĄT

SPĘDZONYCH WŚRÓD BLISKICH

ŻYCZY

ZARZĄD ROD SIEROSŁAW IV

 

******

 

 

 

UWAGA!!!

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE ZA 2016r.

ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 22.04.2017r. W ROD "TYSIĄCLECIA"

W POZNANIU UL.BUKOWSKA 236.

I TERMIN : 16.00   

II TERMIN: 16.30  

MATERIAŁY DO WGLĄDU W DNIU 9.04.2017r. W GODZ. 11-12

W BIURZE ZARZĄDU ROD

 

 

***

UWAGA!!!

PROSIMY O DOPILNOWANIE DZIECI ABY DO CZASU SKOŃCZENIA PRAC MONTAŻOWYCH PLACU ZABAW

NIE WCHODZIŁY NA MONTOWANE URZĄDZENIA.

URUCHOMIENIE NASTĄPI W " DZIEŃ DZIAŁKOWCA"

 

                                                                                         ***

  Z UWAGI NA MODERNIZACJĘ ŚMIETNIKA, KONTENERY

 CHWILOWO  USTAWIONE SĄ W INNYM MIEJSCU. PO REMONCIE WRÓCĄ NA DAWNE MIEJSCE.

 

                      ***

 

  ZARZĄD ROD SIEROSŁAW IV ZWRACA SIĘ Z PROŚBĄ DO DZIAŁKOWCÓW O POMOC W PRZYGOTOWANIU PLACU I BOISKA DO " DNII DZIAŁKOWCA"

W SOBOTĘ 6 SIERPNIA O GODZINIE 11.00 W BIURZE ZARZĄDU.

 

                      ***

 

 

                                                                              UWAGA!!!

ZARZĄD ROD SIEROSŁAW IV PROSI O SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ PODCZAS WYRZUCANIA ŚMIECI I "ZIELONEGO" DO KONTENERÓW, GDYŻ "KTOŚ"  PODRZUCIŁ DO ŚMIECI : RACE I AMUNICJĘ STRZELECKĄ W WORKU FOLIOWYM. DZIŚ TJ. 19.07.

OD RANA SPRAWĄ ZAJĘŁA SIĘ POLICJA.

 

                      ***          

UWAGA!!!     19.05.2016 godz.13.00

 

Uwolnił się rój pszczół, aktualnie zwieszone są na drzewie działki 325. Pszczelarz jest powiadomiony i po południu zadziała w celu zdjęcia roju. 

Nie ma zgody na instalowanie uli na terenie działek!!! 

 

                                                                                               ***

Elektrośmieci to zużyte, przestarzałe lub zepsute sprzęty elektryczne i elektroniczne np.: pralki, lodówki, sprzęt AGD, telewizory, komputery i inne.

Elektrośmieci nie wolno wyrzucać do śmietnika!!! Grozi za to kara grzywny do 

5 000 zł!!!

Oddając elektrośmieci do punktów zbierania ElektroEko, możesz pomóc szkole otrzymać bezpłatne pomoce dydaktyczne, tj. tablice multimedialne, sprzęt sportowy czy kolorowe wyposażenie sal lekcyjnych.

Jak możesz pomóc szkole?

* Oddaj elektrośmieci do punktu zbierania ElektroEko.

Odbierz w punkcie kupony Funduszu Oświatowego.

* Kupony przekaż wybranej szkole podstawowej biorącej udział w programie " Moje miasto bez      elektrośmieci".

* Szkoła wymienia kupony na bezpłatne pomoce dydaktyczne.

Punkty zbierania:

* Poznań, ul. 28 Czerwca 1956r. 284  -  Czynny: pon-pt 8:00-17:00, sob 8:00-16:00.

* Poznań, ul. Wrzesińska 12                -  Czynny: pon-pt 8:00-17:00, sob 8:00-16:00.

* Suchy Las, ul. Meteorytowa 1           -  Czynny: pon-pt 7:00-20:00, sob 7:00-14:00.

 

                                                                                                ***

Uwaga!!!

Na terenie działek obowiązuje bezwględny zakaz  poruszania się pojazdami mechanicznymi za wyjątkiem dojazdu do miejsca postoju na działce lub parkingu.

Obowiązuje całkowity zakaz wywozu śmieci pojazdami mechanicznymi!!!

Przypominamy, że śmieci nie wyrzucamy do kontenerów " na zielone"!!!

 

                      ***

Podsumowanie działań Zarządu w 2015r. i propozycja na 2016r.

W ubiegłym roku 2015 Zarząd po wielu zawirowaniach musiał wybrać priorytety do realizacji zadań.
Podstawowym okazał się ogromny problem który stanowią śmieci, podjęliśmy decyzję o zmianie kontenerów otwartych na kontenery zamknięte o tej samej pojemności.
Są już efekty tego posunięcia, ale w okresie po powstaniu wzrostu kosztów ( o ponad 200 procent – 700 za kontener) w sumie pochłaniają one 3\4 naszego budżetu.
Dlatego Zarząd proponuje opłatę ogrodową ( w tym śmieciową) w wysokości 1,30 zł. za m2 działki.
Przypominamy działkowcom że śmieci winny być wynoszone do kontenerów do tego przeznaczonych – a nie do rowu melioracyjnego lub żywopłotów u sąsiada.
Musimy przypilnować sami tego problemu.
Odpady Zielone wywożone są od połowy Kwietnia do końca Pażdziernika bez opłat.
Zarząd podjął uchwałę o rezygnacji z zakupu rozdrabniacza gałęzi. Uznaliśmy ten zakup za ekonomicznie nieuzasadniony. Koszty związane z obsługą urządzenia przynajmniej na obecny czas jest zbyt duży ( 2-osoby obsługi, szkolenie BHP, paliwo, serwis, brak miejsca na przechowanie).
Te pieniądze przeznaczyliśmy na dalszą modernizację linii energetycznej.
Wymieniliśmy 2 etapy linii na podziemną i wymieniliśmy 8 lamp na LED.
Dalsza wymiana będzie następowała sukcesywnie w miarę zdobywania środków.
W związku z interwencją straży przy palącej się altanie, wystosowane zostały zarzuty dotyczące dojazdu do miejsca zdarzenia. Są problemy z żywopłotami rosnącymi na drogach dojazdowych. Zarząd przypomina o uchwale z 2014r. o likwidacji żywopłotów rosnących na alejkach.
Przy tym nieszczęsnym zdarzeniu wyszło też, że nie ma hydrantu na terenie ogrodów. Zmuszeni jesteśmy zatem podjąć uchwałę przy aprobacie działkowców o dodatkowej, osobnej nitce sieci wodociągowej dotyczącej 2 punktów, jednego w okolicy bramy nr. 2 i drugiego w okolicy śmietnika. Musi to być linia tylko do hydrantów.
Zorganizowaliśmy Festyn z okazji Dnia Działkowca mimo skromnych środków.
Wymalowano „ Muszelkę” dzięki pomocy kolegi Piotra Roszaka z dz. 478 .
Wyremontowaliśmy kosę spalinową, zakupiono też sekator spalinowy, pozwoli to na zaoszczędzeniu znacznych funduszy ( firma za konserwację zieleni zażądała 9 000 zł za sezon). Teraz za stan zieleni odpowiedzialny będzie gospodarz.
Zakupiliśmy też 2 komputery i program Skarbnik do obsługi spraw związanych z administracją i finansami ogrodów.
Została uruchomiona strona internetowa naszego sektora.
Fundusz inwestycyjny na 2016 r. pozostaje na poziomie składki 60 zł od działki.
Propozycje przyjmiemy i postaramy się w miarę możliwości o wypełnienie zobowiązań.

                                          Propozycje zadań na 2016 r.

1.  Okratowanie okien w biurze-kontenera w własnym zakresie ( wymaga ubezpieczenie),
2.  Zmodernizowanie placu zabaw,
3.  Kamery przy śmietniku,
4.  Zwiększenie ilości lamp LED na alejkach,
5.  Wyrównanie głównej drogi,
6.  Wyłonienie firmy serwisującej bramy – ujednolicenie pilotów,
7.  Zorganizowanie festynu,
8.  Wymiana siatki ogrodzeniowej od strony śmietników, ewentualnie płyty   betonowej, 
9.  Dodatkowa linia 2 punków hydrantowych,
10.  Wysłanie na szkolenie instruktora w zakresie ogrodnictwa - członka ROD,
11.  Wybudowanie świetlicy dla potrzeb działkowców.

                                                                                       

                                                                                              ***

Trwa wymiana linii napowietrznej na podziemną , z uwzględnieniem wymiany lamp żarowych na ekonomiczne typu LED. Uzupełnione zostaną też dodatkowe lampy, postulowane przez działkowców. 

 

                                                                                              ***

W związku z licznymi przebudowaniami domków (altan), Zarząd wprowadza obowiązek wywozu materiałów po remontowych w kontenerach do tego wynajętych przez remontujących. Zakazujemy wysypywanie gruzu do i pod kontenery przeznaczone na śmieci.

 

                      ***

Przypominamy, że woda z punktów poboru służy wyłącznie do celów spożywczych. Nie wolno jej używać do podlewania ogrodów.