Zaproszenie na Walne zebranie Sprawozdawczo - wyborcze

Zarząd ROD Sierosław IV w Sierosławiu zaprasza na   
       Walne Zebranie Sprawozdawczo - wyborcze
które odbędzie się w dniu 18.05.2024 r. na terenie naszego ogrodu, na placu przy Siedzibie Zarządu ROD

Początek obrad:

I termin – godzina 11.00

II termin – godzina 11.30 *

Członkowie PZD uprawnieni do udziału w walnym zebraniu otrzymają zaproszenie z informacją drogą pocztą lub za potwierdzeniem odbioru osobiście. W związku z ograniczoną ilością miejsc siedzących na ławeczkach prosimy o zabranie własnego krzesła.

Materiały sprawozdawcze dostępne będą do wglądu w biurze Zarządu w dniach 11 i 12.05. 2024 r. w godzinach 11:00 do 13:00.


Jednocześnie w celu ograniczenia kosztów organizacji zebrania prosimy o odbiór osobisty zaproszeń w biurze Zarządu w  dniach 6 i 27.04.2024 r.  w godzinach 12- 14:00.
 

 

* Zgodnie z §61 ust.2 statutu PZD uchwały walnych zebrań odbytych w drugim terminie, co najmniej pół godziny później, są ważne bez względu na liczbę członków Związku obecnych na zebraniu.

 

KOMUNIKAT nr 3/2024
z dnia 2.04.2024 r.

Zarząd ROD Sierosław IV informuje, że Biuro Zarządu będzie czynne dla działkowców w kwietniu w dniach 6.04.2024 r.  i 27.04.2024 r. w godzinach 12-14:00.
Jednocześnie w tych dniach będą wydawane zaproszenia na Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze dla uprawnionych członków naszego ogrodu, zapraszamy po odbiór.

W przypadku spraw bardzo pilnych prosimy o kontakt telefoniczny na nr tel.  663786151, 797895007 lub drogą mailową.                                                
                                                        Zarząd ROD Sierosław IV

 

 

Zyczenia Wielkanoc 2024r

 

KOMUNIKAT  2/2024
z dnia 27.02.2024r.


Zarząd ROD „Sierosław IV” informuje, że w dniach 29.02-02.03.2024
z powodu prowadzonych prac drogowych zamknięta będzie część alejki Liliowej (od strony al. Róż), a w dniach
02.03.2024 zamknięty będzie wjazd z ul. Bukowskiej przez bramę nr 2. Prosimy o wjeżdżanie w w/w okresie przez bramy wyjazdowe nr 3, 4 i nr 5
przepraszamy za utrudnienia.

 

Uwaga!!!


Zarząd ROD „Sierosław IV” informuje, że w dniu 02.03.2024
w godz. 700-1200 z powodu prowadzonych robót drogowych zamknięta będzie pętla autobusowa.
Autobus będzie zatrzymywać się w zatoce na ulicy Bukowskiej.
Przepraszamy za utrudnienia.

 

KOMUNIKAT nr 1/2024
z dnia 13.01.2024 r.

Zarząd ROD Sierosław IV informuje, że Biuro Zarządu będzie czynne dla działkowców w dniach 3.02.2024 r., 2.03.2024 r.  i 23.03.2023 r. w godzinach 12-14:00.
W przypadku spraw bardzo pilnych prosimy o kontakt telefoniczny na nr tel.  663786151, 797895007 lub drogą mailową.                                                
                                                        Zarząd ROD Sierosław IV

 

KOMUNIKAT nr 23/2023
z dnia 27.12.2023 r.

Zarząd ROD Sierosław IV informuje, że Biuro Zarządu będzie czynne dla działkowców w styczniu w dniu 13.01.2024 r. w godzinach 12-14:00.
W przypadku spraw bardzo pilnych prosimy o kontakt telefoniczny na nr tel.  663786151, 797895007 lub drogą mailową.                                                
                                                        Zarząd ROD Sierosław IV

 

 

KOMUNIKAT  22/2023
z dnia 13.12.2023r.

Zarząd ROD Sierosław IV informuje, że z powodu dewastacji bram nr 3 i nr 5 oraz konieczności ich naprawy zostają one zamknięte do odwołania.  Prosimy w tym okresie korzystać z bram nr 1, 2 i 4.


                                            
                                           Zarząd ROD Sierosław IV

 

KOMUNIKAT nr 21/2023
z dnia 13.11.2023

W związku ze zbliżającym się sezonem zimowym Zarząd ROD Sierosław IV informuje o wyłączeniu w dniu 18.11.2023 r. wody na odcinku Alei Róż. Do dyspozycji działkowców pozostanie jeden punkt czerpalny przy bramie nr 3. Jednocześnie informujemy, że w przypadku znacznych, ujemnych spadków temperatury, punkt ten może być też czasowo niedostępny.
                                                

                                                                                                    Zarząd ROD Sierosław IV

 

KOMUNIKAT nr 20/2023
z dnia 2.11.2023 r.

Zarząd ROD Sierosław IV informuje, że Biuro Zarządu do końca roku będzie czynne dla działkowców w dniach    18.11.2023 r. i 2.12.2023 r. w godzinach 12-14:00.
W przypadku spraw bardzo pilnych prosimy o kontakt telefoniczny na nr tel.  663786151, 797895007 lub drogą mailową.                                                
                                                      
                                      Zarząd ROD Sierosław IV

 

KOMUNIKAT nr 19/2023
z dnia 23.10.2023

Zarząd ROD Sierosław IV informuje, że dnia 26.10.2023 r. (czwartek) w godzinach ok. 9:30 do 15:00 nastąpi  całkowite wyłączenie prądu przez Eneę w związku z prowadzonymi  na terenie naszego ogrodu pracami, dotyczącymi konieczności wymiany rozdzielni NN . 
Za utrudnienia przepraszamy.


                                                     Zarząd ROD Sierosław IV

 

 

KOMUNIKAT nr 18/2023
z dnia 30.09.2023

Zarząd ROD Sierosław IV informuje, że od dnia 9.10.2023 r.  do końca października w godzinach ok. 8:00 do 15:00 będą prowadzone na terenie naszego ogrodu prace związane z koniecznością wymiany rozdzielni NN przy transformatorze i wymianą skrzynek energetycznych, co może powodować przerwy w dostawie energii elektrycznej. 
Za utrudnienia przepraszamy.


                                                 Zarząd ROD Sierosław IV

 

KOMUNIKAT nr 17/2023
z dnia 30.09.2023 r.

Zarząd ROD Sierosław IV informuje, że Biuro Zarządu w październiku będzie czynne dla działkowców w dniach    14 i 28.10.2023 r. w godzinach 11-13:00.
W przypadku spraw bardzo pilnych prosimy o kontakt telefoniczny na nr tel.  663786151, 797895007 lub drogą mailową.


                                                      
                                                        Zarząd ROD Sierosław IV

 

 

KOMUNIKAT nr 16/2023
z dnia 21.08.2023 r.

Zarząd ROD Sierosław IV informuje, że Biuro Zarządu będzie czynne dla działkowców wyjątkowo w niedzielę dnia 27.08.2023 r. w godz: 11:00 do 13:00, natomiast w sobotę 26.08.2023 r. będzie nieczynne z powodu spraw organizacyjnych.  W przypadku spraw bardzo pilnych prosimy o kontakt telefoniczny na nr tel.  663786151, 510171799 lub drogą mailową.
Jednocześnie zapraszamy 40 - letnich użytkowników działek, wyszczególnionych na liście do odbioru upominków oraz wszystkich działkowców do odbioru symbolicznego jubileuszowego długopisu.
                                                                                         

                                                                                          Zarząd ROD Sierosław IV

 

 

KOMUNIKAT nr 15/2023

z dnia 11.08.2023 r.


Zarząd ROD Sierosław IV informuje, że Biuro Zarządu w dniu 12.08.2023 r. będzie nieczynne dla działkowców z powodu organizacji dnia działkowca i 40 lecia ogrodu.
W przypadku spraw bardzo pilnych prosimy o kontakt telefoniczny na nr tel.  663786151, 510171799 lub drogą mailową.
                                                                                          Zarząd ROD Sierosław IV

 

KOMUNIKAT nr 14/2023
z dnia 22.07.2023r.

W związku z problemami związanymi z wjazdem szambiarek oraz innych pojazdów publicznych Zarząd ROD Sierosław IV w oparciu o przepisy   
§ 34, § 36, §55, §67, §68 Regulaminu PZD wzywa do usunięcia przerostów krzewów i drzew wystających poza ogrodzenie użytkowanej działki w terminie do 6.08.2023 r. Po tym terminie Zarząd ROD zatrudni firmę zewnętrzną, która wykona prace związane z usunięciem i przycięciem drzew i krzewów na koszt użytkownika działki, który nie wykonał w/w prac we własnym zakresie.
                                                                                                               
                                                                                                              Zarząd ROD Sierosław IV

 

KOMUNIKAT nr 13/2023
z dnia 15.07.2023 r.


Zarząd ROD Sierosław IV informuje, że  w związku z podwyżką cen za wywóz odpadów komunalnych  wprowadzoną przez Tarnowską Gospodarkę Komunalną TP-KOM na podstawie zarządzenia  nr 14 i 15/2023 Prezesa zarządu spółki, a także  w związku z uchwałą nr LXIV/1076/2023 Rady Gminy Tarnowo Podgórne, dotyczącą zmiany od 1 lipca 2023r. wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych podjął uchwałę o zmianie od dnia 1.07.2023r. wysokości  dodatkowej opłaty śmieciowej dla osób przebywających całorocznie na działce na 29 zł miesięcznie od osoby.

 

 

KOMUNIKAT nr 12/2023
z dnia 1.06.2023 r.


Zarząd ROD Sierosław IV informuje, że Biuro Zarządu w okresie letnim 2023 r. (czerwiec- sierpień) czynne będzie dla działowców w soboty
w godzinach 11-13:00.
                                                      
                                                                                      Zarząd ROD Sierosław IV

 

 

KOMUNIKAT nr 11/2023
z dnia 1.06.2023r.

W związku z licznymi skargami działkowców dotyczącymi napełniania basenów przypominamy działkowcom, iż na terenie ROD Sierosław IV woda miejska służy tylko do celów konsumpcyjnych. Obowiązuje zakaz napełniania basenów i podlewania działek wodą miejską. Jednocześnie ze względu na braki wody zabrania się również napełniania basenów ze studni wspólnych, znajdujących się na alejkach ogrodu.
                                                                                                                 Zarząd ROD Sierosław IV

 

 

KOMUNIKAT  10/2023
z dnia 22.05.2023r.

W związku z problemami logistycznymi wywozu śmieci ze strony firmy wywozowej TP-KOM Tarnowo Podgórne, nie zależnymi od nas, Zarząd ROD Sierosław IV prosi o ograniczenie ilości wyrzucanych śmieci komunalnych i biodegradowalnych przez działkowców do odwołania.
Odpady biodegradowalne (trawa, chwasty itd.) należy zagospodarować we własnym zakresie na kompostownikach.  Zabrania się wyrzucania ich do kontenerów na odpady komunalne i obok kontenerów - dbajmy o wspólny porządek. Wszelkie większe wycinki gałęzi należy zgłaszać wcześniej do Zarządu ogrodu.

 

 

KOMUNIKAT 9/2023
z dnia 15.05.2023 r.


Zarząd ROD Sierosław IV poszukuje pilnie osób chętnych do współpracy w strukturze naszego Zarządu.
Osoby zainteresowane pracą proszone są o kontakt telefoniczny na numer telefonu 663 786 151 lub osobiście w godzinach urzędowania biura Zarządu w celu umówienia spotkania i określenia warunków współpracy.
Wymagana znajomość obsługi komputera i doświadczenie w pracy biurowej. Mile widziane zdolności organizacyjne oraz umiejętność pracy w zespole.

 

 

KOMUNIKAT  8/2023
z dnia 10.05.2023 r.


Zarząd ROD „Sierosław IV” informuje, że w związku z otrzymaną fakturą uwzględniającą już częściowe zużycie energii elektrycznej, po przekroczeniu rocznego limitu przydziału 250 kWh /działkę, ustalonego zgodnie z ustawą z dnia 7 października 2022 r., ulega zmianie opłata po przekroczeniu tego limitu za

1 kWh na 1,23 zł.


Opłata ta może jeszcze ulec zmianie po otrzymaniu faktury całościowej.
W związku z powyższym prosimy o wpłacanie większych zaliczek, zwłaszcza przez osoby przebywające na działce całorocznie.

 

 

KOMUNIKAT nr 7/2023
z dnia 29.04.2023 r.


Zarząd ROD Sierosław IV informuje, że Biuro Zarządu w maju będzie czynne dla działkowców w dniach
6 ,7 i 27.05.2023 r.  w godz.11 – 13:00
W przypadku spraw bardzo pilnych prosimy o kontakt telefoniczny na nr tel.  663786151, 797895007 lub drogą mailową.

 

 

KOMUNIKAT

Informujemy, że na podstawie Uchwały Zarządu nr 32 od dnia 22.04.2023r uległa zmianie kwota opłaty inwestycyjnej dla nowych działkowców i obecnie wynosi 1 440,00 zł.

Zaproszenie na Walne Zebranie Sprawozdawcze


Zarząd ROD Sierosław IV w Sierosławiu zaprasza na

Walne Zebranie Sprawozdawcze,

które odbędzie się w dniu 13.05.2023 r. na terenie naszego ogrodu, na placu przy Siedzibie Zarządu ROD
Początek obrad:

I termin – godzina 11.00

II termin – godzina 11.30 *

Członkowie PZD uprawnieni do udziału w walnym zebraniu otrzymają zaproszenie z informacją drogą pocztą, mailową lub za potwierdzeniem odbioru osobiście.

W związku z ograniczoną ilością miejsc siedzących na ławeczkach prosimy o zabranie własnego krzesła.
 
Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu w biurze Zarządu w dniach 6 i 7.05. 2023 r. w godzinach 11:00 do 13:00.


* Zgodnie z §61 ust.2 statutu PZD uchwały walnych zebrań odbytych w drugim
terminie, co najmniej pół godziny później, są ważne bez względu na liczbę członków
Związku obecnych na zebraniu.

                   
                                                                                             Zarząd ROD Sierosław IV

 

KOMUNIKAT  5/2023
z dnia 27.03.2023 r.

Zarząd ROD Sierosław IV informuje, że w związku ze zmianami organizacyjnymi w dniu 25.03.2023 r., dotyczącymi składu Zarządu, funkcję wiceprezesa pełni aktualnie Pani Edyta Zalewska tel. 797 895 007.
                                              
                                                                                                                     Zarząd ROD Sierosław IV

 

KOMUNIKAT nr 4/2023
z dnia 25.03.2023 r.


Zarząd ROD Sierosław IV informuje, że Biuro Zarządu w miesiącu kwietniu będzie czynne dla działkowców w dniu 15.04.2023 r.  w godz.12 – 14:00
W przypadku spraw bardzo pilnych prosimy o kontakt telefoniczny na nr tel.  663786151, 510171799 lub drogą mailową.


                                                                                          Zarząd ROD Sierosław IV

 

KOMUNIKAT  3/2023
z dnia 13.03.2023 r.

Zarząd ROD Sierosław IV informuje, że w związku z montażem słupów oświetleniowych w dniu 16.03.2023 r. przy bramie nr 1 i 3, będą one nieczynne.  Prosimy w tym dniu korzystać z pozostałych bram nr 2, 4 i 5.

                                                   Zarząd ROD Sierosław IV

 

KOMUNIKAT  2/2023
z dnia 10.02.2023r.


Zarząd ROD „Sierosław IV” informuje, że w związku ze zmianą stawki VAT za energię elektryczną od 01.01.2023 r. ulega zmianie opłata
za 1 kWh  na 0,75zł.


          Opłata ta ulegnie jeszcze zwiększeniu po przekroczeniu limitu  przydziału ustalonego zgodnie z ustawą z dnia 7 października 2022r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku, w związku z sytuacją na rynku energii, która umożliwia rozliczanie kosztów zużycia energii elektrycznej w ROD w 2023r. na korzystniejszych warunkach. Do pewnego poziomu rozliczenie zużycia energii nastąpi przy zastosowaniu cen z 2022 roku, po doliczeniu aktualnego VAT. Limit zużycia rocznego przypadający na działkę wg cen z 2022r. to 250 kWh. Po przekroczeniu tego limitu będzie obowiązywała wyższa stawka.
          Wyrównanie - dopłata do maksymalnej stawki za 1 kWh zużycia energii elektrycznej nastąpi po uzyskaniu przez nas informacji od Enei o cenie, która będzie obowiązywała po przekroczeniu zużycia 250 kWh /działkę.
          W związku z powyższym prosimy o wpłacanie większych zaliczek, zwłaszcza przez osoby przebywające całorocznie na działce.

 

 

KOMUNIKAT nr 1/2023
z dnia 7.01.2023r.


Zarząd ROD Sierosław IV informuje, że Biuro Zarządu  w okresie zimowym  będzie czynne dla działkowców w dniach 21.01.2023r. , 11.02.2023r., i 11.03.2023r. w godz.12 – 14:00
W przypadku spraw bardzo pilnych  prosimy o kontakt telefoniczny na  nr tel.  663786151, 510171799  lub drogą mailową

 

Komunika OZ PZD

Zgodnie z uchwałą nr 2/III/2022 Okręgowej Rady Polskiego Związku Działkowców w Poznaniu z dnia 19.12.2022r. od dnia 1.01.2023r. ulega zmianie wysokość opłaty ogrodowej wnoszonej przez nowego działkowca na kwotę 350 zł. 

W załączeniu uchwała OZ PZD w Poznaniu. Kliknij tutaj aby zobaczyć treść.

 

 

 

KOMUNIKAT PZD

z dnia 19.12.2022


W dniu 14 grudnia br. Krajowa Rada PZD na XVII posiedzeniu zadecydowała o przedłużeniu obecnej kadencji w Związku na kolejny rok. Temat ten wcześniej był szeroko konsultowany z Okręgami i spotkał się ze zrozumieniem i poparciem. Po szerokim przedstawieniu argumentów mających znaczenie dla podjęcia decyzji o konieczności przedłużenia kadencji w PZD, członkowie Krajowej Rady PZD zagłosowali jednomyślnie podejmując uchwałę nr 1/XVII/2022 w sprawie przedłużenia kadencji organów Polskiego Związku Działkowców, którą przesyłamy w załączeniu.

Kliknij tutaj aby zobaczyć treść uchwały Krajowej Rady Związku Działkowców

 

 

KOMUNIKAT nr 20/2022


z dnia 16.11.2022

Zarząd ROD Sierosław IV informuje, że w okresie od 28.11.2022r. (poniedziałek) godz. 9:00  będą prowadzone na terenie  naszego ogrodu prace związane z wymianą skrzynek energetycznych,  co może powodować chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej w godzinach 8-16:00. Prace będą trwały tydzień lub dwa, w zależności od warunków atmosferycznych. 
Za utrudnienia przepraszamy.
                                                    

Zarząd ROD Sierosław IV

 

KOMUNIKAT

dnia 10.11.2022r.

Informujemy, iż w dniu 12.11.2022 (sobota), w godzinach 9-12, w związku z pracami porządkowymi na jednej z działek, alejka Maciejkowa zostanie zablokowana dla ruchu samochodowego na odcinku od alejki Żonkilowej do Gerberowej włącznie.

Za utrudnienia przepraszamy,

Zarząd ROD Sierosław IV

 

 

KOMUNIKAT  19/2022
dnia 31.10.2022r.

Zarząd ROD Sierosław IV poszukuje osoby chętnej do współpracy w strukturze naszego Zarządu.
Osoby zainteresowane pracą proszone  są o  kontakt telefoniczny na numer telefonu 663786151 lub osobiście w godzinach urzędowania biura Zarządu w celu umówienia spotkania i określenia warunków współpracy.
Wymagana znajomość obsługi komputera i doświadczenie w pracy biurowej. Mile widziane zdolności organizacyjne oraz umiejętność pracy w zespole.

 

 

KOMUNIKAT  18/2022
dnia 22.10.2022r.

Zarząd ROD Sierosław IV informuje, że w związku z rezygnacją Pani Jolanty Magdzińskiej z dniem 31.10.2022r. z funkcji II Wiceprezesa i członka Zarządu ROD, od dnia 22.10.2022r. do momentu uzupełnienia składu Zarządu obowiązki zostały rozdzielone pomiędzy pozostałych Członków Zarządu.

 

 

Szanowni Państwo!

29 września 2022r – dwa dni od złożenia projektu - Sejm uchwalił ustawę o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej. Regulacje ustawy - w zakresie, w jakim odnosiły się do ROD, zawierały rozwiązania, które były niekorzystne dla większości działkowców. Nie uwzględniały okoliczności, że w zdecydowanej większości ROD rozliczenia za energię elektryczną dokonywane są w oparciu o tzw. podliczniki, a nie w relacjach dostawca prądu - działkowiec. W konsekwencji pula 2000 kWh energii dostarczana w „ochronnej” miałaby być dzielona pomiędzy wszystkich działkowców.
Stąd też Krajowy Zarząd PZD opracował i przedłożył (30 września 2022r) propozycję zmian do ustawy uchwalonej przez Sejm. W dniu wczorajszym (4.10.22) odbyło się I czytanie ustawy w Senacie - na posiedzeniu Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności. Pomimo przekazania przez KZ PZD propozycji zmian wraz z uzasadnieniem do wszystkich senatorów (drogą e-mail) oraz zaprezentowania stanowiska przez przedstawiciela PZD podczas obrad, propozycje PZD nie zostały uwzględnione. Negatywne stanowisko w sprawie zajęła również storna rządowa, reprezentowana przez Annę Łukaszewską-Trzeciakowską, wiceminister z Ministerstwa Klimatu i Środowiska.
Wypowiedzi przedstawiciela rządu podczas rozmów (poza posiedzeniem komisji), dają podstawy by sądzić, że wiedza na temat skutków ustawy (w obecnym kształcie) dla działkowców jest niedostateczna. Przykładowo wyrażono zdziwienie, że działkowiec z reguły nie posiada indywidualnego przyłączenia do sieci, a co za tym idzie, nie może być traktowany jako podmiot uprawniony do pakietu energii sprzedawanego za preferencyjną cenę. Kwestia ta ma zaś kluczowe znaczenie dla zrozumienia sensu poprawek zgłaszanych przez PZD.
O ile bowiem (w obecnym kształcie) ustawa gwarantuje właścicielom domów rekreacyjnych pakiet 2000 kWh po preferencyjnej cenie (niezależnie od pakietu przypadającego na miejsce zamieszkania - mieszkanie/dom mieszkalny), o tyle w przypadku większości działkowców (altan), pakiet będzie rozliczany wobec całego ogrodu. W konsekwencji w ROD z ok. 400 działkami na działkowca przypadnie rocznie 5 kWh - ilość energii zużywana przez 2 godziny korzystania z czajnika elektrycznego.
Niesprawiedliwość i dysfunkcjonalność takiego rozwiązania powodowała, że postulaty PZD o zmianę, wiążącą wielkość pakietu „przysługującego” ogrodowi z ilością działek indywidualnych, wydawały się być oczywiste. Niestety, przebieg obrad nie potwierdził tych oczekiwań.
Na obecnym etapie procedowania ustawy nadal istnieje możliwość wprowadzenia korekty - podczas posiedzenia plenarnego Senatu. Dlatego też znaczenie będzie miało przekonanie senatorów do propozycji zmian. Stąd też zachęcamy do nawiązania kontaktu z parlamentarzystami, w szczególności z senatorami z Państwa okręgów, w celu zaprezentowania im problemu – wyjaśnienia specyfiki funkcjonowania ROD.
W załączeniu przesyłamy projekt zmian wraz z uzasadnieniem.
Zważywszy na poważne skutki finansowe dla działkowców i ROD – realny jest wzrostu rachunków za prąd o kilkaset procent – sprawę należy traktować jako bardzo pilną. Z uwagi na przedmiot nowych regulacji, nie można wykluczyć, że prace w Senacie zakończą się w najbliższych dniach.

                                                                                                                        Z wyrazami szacunku

                                                                                                                        Prezes PZD
                                                                                                                        Eugeniusz Kondracki

Pomiżej zamieszczamy treść dokumentu

propozycje_zmian_PZD_do_ustawy_ws_cen_pradu_30-09-22.pdf

 

KOMUNIKAT nr 17/2022
z dnia 30.09.2022

Zarząd ROD Sierosław IV informuje, że Biuro Zarządu  w okresie od października do końca roku 2022  będzie  czynne dla działowców w dniach :  

1.10.2022
5.11.2022
10.12.2022  

w godzinach 12-14:00.


                                                                            Zarząd ROD Sierosław IV

 

KOMUNIKAT

Szanowni Działkowcy


Mamy okazję pozyskać środki z Funduszy Europejskich dla naszego ROD.
W ramach działań branych pod uwagę w naszym ROD jest m.in.: działania na
rzecz zatrzymania wód opadowych, kompostowników, zakup lamp solarnych w
celu oświetlenia miejsc z trudnym dostępem do przewodów elektrycznych,
wymiana lamp sodowych na ledowe oraz ocieplenie Biura Zarządu, zwiększenie
obszaru terenów zielonych i nasadzeń roślinnością miododajną, odstraszającą
kleszcze i komary, a także działania edukacyjne.
Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani zagospodarowaniem swoich działek np.
otrzymaniem zbiornika na wody opadowe, postawieniem domku dla jeża, budek
lęgowych/karmników dla ptaków lub utworzeniem remizy dla ptaków i owadów
(nektaro- i owocodajnych), to proszę do 25.09 przekazanie informacji zwrotnej
drogą mailową lub osobiście w Biurze Zarządu z numerem działki, powierzchnią
lub ilością, która jesteście zainteresowani.
Zagospodarowanie działek indywidualnych w/w działaniami związane jest z
koniecznością utrzymania i dbania o powierzone elementy przez okres 5 lat i ze
zgodą na wejście Członków naszego Zarządu oraz Członków kontroli na teren
użytkowanej przez Państwa działki w celu weryfikacji obecności tych elementów,
do czego będą się Państwo pisemnie deklarować w momencie przekazywania
rzeczonych elementów wyposażenia.
Jeżeli Państwo są zainteresowani wsparciem niniejszej inicjatywy – zapraszamy
do kontaktu z Pauliną Starostą tel. 510 171 799.

Z poważaniem Zarząd ROD Sierosław IV

 

KOMUNIKAT nr 15/2022

Z dnia 03.09.22r

Zarząd ROD Sierosław IV informuje, że Biuro Zarządu  w miesiącu wrześniu 2022r. czynne będzie dla działowców w soboty w godzinach 11-13:00.
Informujemy, że są do odbioru w biurze Zarządu kartki z obliczonymi opłatami za prąd.

 

 

KOMUNIKAT nr 14/2022
z dnia 29.08.2022

Zarząd ROD Sierosław IV informuje, że w dniach 2 i 5.09.2022r. w godzinach przedpołudniowych mogą występować chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej w związku z wymianą skrzynek energetycznych.
                                                      
                                                        Zarząd ROD Sierosław IV

 

 

KOMUNIKAT nr 13  - WAŻNE !!!

z dnia 13.07.2022r.


Zarząd ROD Sierosław IV informuje że od dnia 16.08.2022r. do końca miesiąca będzie zamknięta droga Alei Róż na odcinku od transformatora  w kierunku śmietnika i biura Zarządu, w związku z prowadzoną inwestycją  utwardzenia drogi. Na wyżej wskazanym odcinku obowiązuje bezwzględny zakaz parkowania oraz poruszania się jakichkolwiek pojazdów i pieszych. 

Prosimy o poruszanie się dostępnymi alejkami.

                                                                    Zarząd ROD Sierosław IV

 

 

 

 

Termin wnoszenia opłat do 30 czerwca 2022 roku.

 

KOMUNIKAT nr 8/2022

Przypominamy działkowcom, iż na terenie ROD Sierosław IV woda miejska służy tylko i wyłącznie do picia.

 

KOMUNIKAT nr 7/2022

Przypominamy działkowcom, iż na terenie ROD Sierosław IV

obowiązuje zakaz parkowania na drogach i alejkach.


Dodatkowo od 1.06.2022r ma miejsce czyszczenie rowów melioracyjnych, dlatego należy bezdyskusyjne udostępnić firmie dostęp do rowów . Jednocześnie Zarząd ROD Sierosław IV informuje, że nie będzie ponosić konsekwencji za ewentualne zniszczenia samochodów wynikające z nieprzestrzegania zasad.

                                                  Zarząd ROD Sierosław IV

---------------

W dziale porady zostały umieszczone wzory formularzy deklaracji źródeł ciepła.

kliknij tutaj aby przejść do strony porad

---------------

Dzięki staraniom Zarządu ROD Sierosław IV Samorząd Województwa Wielkopolskiego przyznał nam dofinansowanie w wysokości 34 930zł, którą mamy zamiar przeznaczyć na utwardzenie drogi w kierunku śmietnika.

Od lewej strony: Dyrektor departamentu Izabela Witkiewicz, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski, Pani Zofia Szalczyk była Przewodnicząca Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, Krzysztof Borowczyk Prezes ROD Sierosław IV i Paulina Starosta I Wiceprezes ROD Sierosław IV.

 

ZAWIADOMIENIE

Zarząd ROD Sierosław IV  zaprasza na  Walne Zebranie

Sprawozdawcze członków ROD, które odbędzie się w dniu

11.06.2022r. w świetlicy ROD 1000-lecia  Państwa Polskiego,
ul. Bukowska 236.  60-189 Poznań


Początek obrad :
w I-terminie godz. 11:00
*w II- terminie godz.  11:30

Prawo uczestnictwa w walnym zebraniu ma każdy członek PZD zgodnie z § 56 ust. 2 statutu PZD. Prosimy o dostosowanie się do aktualnych przepisów sanitarnych.
*Zgodnie z  § 62ust.1 statutu PZD uchwały walnych zebrań odbytych w drugim terminie są ważne bez względu na liczbę członków zwyczajnych obecnych na zebraniu.

 

 

KOMUNIKAT nr 6/2022


Zarząd ROD Sierosław IV informuje, że Biuro Zarządu  w okresie letnim od maja do końca sierpnia 2022r. czynne będzie dla działowców w soboty w godzinach 11-13:00.


Zarząd ROD Sierosław IV

 

KOMUNIKAT nr  5/2022

W związku ze zbliżającym się Walnym Zebraniem Zarząd ROD Sierosław IV zwraca się do działkowców  z prośbą o weryfikację i aktualizację swoich adresów korespondencyjnych, zgodnie z  § 81 Regulaminu ROD dotyczącego obowiązku zgłaszania do zarządu ROD na piśmie  zmiany danych osobowych, w tym zmianę miejsca zamieszkania i adresu do korespondencji.
Jeżeli korzystają Państwo z poczty elektronicznej, prosimy także o umożliwienie nam kontaktowania się z Państwem drogą elektroniczną.
W tym celu konieczne jest uzupełnienie adresu mailowego oraz  pisemnej zgody na kontakt drogą elektroniczną, czego można dokonać osobiście w Biurze Zarządu. 
Dodatkowo prosimy o aktualizację numerów telefonów, szczególnie ze względu na możliwość otwierania bramy numer 2 za pomocą połączeń z uprawnionych numerów, które Zarząd będzie wprowadzać do systemu.

                                                                                   Zarząd ROD Sierosław IV

 

KOMUNIKAT nr 4/2022 

WAŻNE !!!

Zarząd ROD Sierosław IV przypomina działkowcom o obowiązku  indywidualnego składania deklaracji dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw do 1MW, z których korzystają Państwo na działce ROD (dot. również podgrzewania wody), w terminie do 30.06.2022r.
Zgodnie z komunikatem Krajowego Zarządu PZD z dnia 6 lipca 2021r. w sprawie obowiązku zgłaszania źródeł ciepła i spalania paliw do Centralnej Ewidencji  Emisyjności Budynków,  zgłoszenia należy dokonać  poprzez złożenie deklaracji  w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne ( pod który nasz ogród podlega) w formie pisemnej ( osobiście lub listownie) lub elektronicznie  na stronie internetowej , po spełnieniu określonych wymogów.   Wzór deklaracji dostępny  jest  na stronie internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego: dla nieruchomości zamieszkałych - formularz A , dla nieruchomości niezamieszkałych – formularz B.
Brak zgłoszenia deklaracji we wskazanym terminie zagrożony jest karą grzywny, stosownie do art. 27h ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu  termomodernizacji i remontów  oraz  o centralnej ewidencji emisyjności budynków (nawet do 5 000zł.).
W załączeniu komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 6 lipca 2021r.

 

KOMUNIKAT
Krajowego Zarządu
Polskiego Związku Działkowców
z dnia 6 lipca 2021 r.


w sprawie obowiązku zgłaszania źródeł ciepła i spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

W dniu 1.07.2021 r. została uruchomiona Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (zwana CEEB), do której właściciel lub zarządca budynku lub lokalu jest zobowiązany zgłaszać posiadane źródła ciepła lub spalania paliw do 1 MW.
Obowiązek ten został wprowadzony ustawą z dnia 29.10.2020 r. o zmianie ustawy o wpieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw i wszedł w życie z dniem 1 lipca b.r.  (zgodnie z terminem określonym w komunikacie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie określenia dnia wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających złożenie deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego centralną ewidencję emisyjności budynków). Aktualnie wynika on z art. 27a – 27 g ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.
Zgłoszenia źródeł ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy dokonać poprzez złożenie deklaracji elektronicznie na stronie internetowej https://zone.gunb.gov.pl/ (konieczne jest jednak posiadanie profilu zaufanego albo dowodu elektronicznego przez składającego deklarację) albo pisemnie. Wersję papierową deklaracji należy złożyć w urzędzie miasta/gminy właściwym ze względu na umiejscowienie budynku (osobiście lub listownie). Wzór deklaracji (m.in. dla nieruchomości niezamieszkanych – formularz B) dostępny jest na stronie internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego (https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq), na której znajdują się również odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
Ww. deklarację należy złożyć w następujących terminach:
    • deklarację, która dotyczy źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione przed 1 lipca należy złożyć w terminie 12 miesięcy (czyli najpóźniej do 30.06.2022 r.).
    • dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca, deklarację należy złożyć w terminie 14 dni.
Obowiązek zgłaszania źródeł ciepła i źródeł spalania paliw do 1 MW dotyczy  wszystkich właścicieli lub zarządców budynków lub lokali posiadających takie instalacje. Dotyczy więc zarówno budynków/ lokali zlokalizowanych na nieruchomości zamieszkanych, jak i niezamieszkanych. Oznacza to, że obowiązek składania deklaracji dotyczy również PZD - zarządów ROD w zakresie np.  świetlic ogrodowych podłączonych do miejskiej lub lokalnej sieci ciepłowniczej, posiadających kotły na paliwa stałe itd. (do 1 MW), jak i poszczególnych działkowców, posiadających altany działkowe wyposażone m.in. w ogrzewanie elektryczne, w kominki, kozy itd. (do 1 MW). Przy czym, zarządy ROD jako właściciele budynków na terenie ROD, jak i działkowcy jako właściciele altan działkowych (zgodnie z art. 30 ust. 2 ustawy o ROD), są zobowiązani do realizacji ww. obowiązku we własnym zakresie tj. poprzez wypełnianie i składanie deklaracji (osobno przez zarządy ROD, osobno przez poszczególnych działkowców).
Szczegółowe rodzaje źródeł ciepła oraz źródeł spalania paliw do 1 MW oraz dane ich dotyczące, które podlegają zgłoszeniu zostały szczegółowo określone ww. deklaracji. Wątpliwości dotyczące wypełnienia deklaracji oraz inne pytania można kierować bezpośrednio na adres e-mailowy: info-CEEB@gunb.gov.pl.
Zwracamy się do zarządów ROD o realizację ww. obowiązku w terminie! Czyn ten, polegający na braku złożenia deklaracji zagrożony jest karą grzywny, stosownie do art. 27 h ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Krajowy Zarząd
Polskiego Związku Działkowców
Warszawa, dnia 6 lipca 2021 r.

 

 

KOMUNIKAT nr 3/2022


Zarząd ROD Sierosław IV informuje, że Biuro Zarządu  w miesiącu kwietniu   będzie czynne dla działkowców w dniu 2.04.2022 w godz.12 – 14:00
W przypadku spraw bardzo pilnych  prosimy o kontakt telefoniczny na  nr tel.  663786151, 510171799 ,  lub drogą mailową.

 

 

KOMUNIKAT nr  2/2022

 

Zarząd ROD „Sierosław IV” informuje , że w związku z podwyżką cen za energię elektryczną przez firmę Enea od 01.01.2022 r. ulega zmianie opłata

na 0,63zł za 1 KWh .

Opłata  ta może ulec zmianie w przypadku dalszego wzrostu cen  energii.

Kartki za miesiąc  styczeń  2022 dla osób przebywających całorocznie  będą dostarczone po 18.02.2022r.  Prosimy o wpłacanie zaliczek.

 

 

 

KOMUNIKAT nr 1/2022


Zarząd ROD Sierosław IV informuje, że Biuro Zarządu  w okresie zimowym  będzie czynne dla działkowców w dniach 15.01.2022r. , 5.02.2022r. i 5.03.2022r. w godz.12 – 14:00.
W przypadku spraw bardzo pilnych  prosimy o kontakt telefoniczny na  nr tel.  663786151, 510171799 ,  lub drogą mailową.

 

 

 

 

 

Zawiadomienie

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że odszedł od nas na zawsze
Św.p.
Czesław Kubiak
wieloletni zasłużony działkowiec, były Członek Zarządu.
Pogrzeb odbędzie się 12.11.2021 roku o godz 11:00 na cmentarzu Parafialnym pw. św. Antoniego Padewskiego na Starołęce w Poznaniu.
Żonie i Rodzinie wyrazy głębokiego współczucia składa Zarząd i działkowcy ROD Sierosław IV.

 

KOMUNIKAT    20 /2021

Zarząd ROD Sierosław IV informuje , że w związku ze zmianą struktury osobowej Zarządu,  a tym samym zmianą zakresu obowiązków poszczególnych jego członków od dnia  16.10.2021r. osobą z którą należy się kontaktować w przypadku chęci zbycia lub nabycia działki jest Pani Paulina Starosta.  Osoby zainteresowane  proszone  są o  kontakt  emaliowy : paulina-starosta@o2.pl    lub   telefonicznie na numer telefonu 510 171 799.

 

 

KOMUNIKAT
Krajowego Zarządu
Polskiego Związku Działkowców
z dnia 6 lipca 2021 r.


w sprawie obowiązku zgłaszania źródeł ciepła i spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków
 
W dniu 1.07.2021 r. została uruchomiona Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (zwana CEEB), do której właściciel lub zarządca budynku lub lokalu jest zobowiązany zgłaszać posiadane źródła ciepła lub spalania paliw do 1 MW.
Obowiązek ten został wprowadzony ustawą z dnia 29.10.2020 r. o zmianie ustawy o wpieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw i wszedł w życie z dniem 1 lipca b.r.  (zgodnie z terminem określonym w komunikacie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie określenia dnia wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających złożenie deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego centralną ewidencję emisyjności budynków). Aktualnie wynika on z art. 27a – 27 g ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.
Zgłoszenia źródeł ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy dokonać poprzez złożenie deklaracji elektronicznie na stronie internetowej https://zone.gunb.gov.pl/ (konieczne jest jednak posiadanie profilu zaufanego albo dowodu elektronicznego przez składającego deklarację) albo pisemnie. Wersję papierową deklaracji należy złożyć w urzędzie miasta/gminy właściwym ze względu na umiejscowienie budynku (osobiście lub listownie). Wzór deklaracji (m.in. dla nieruchomości niezamieszkanych – formularz B) dostępny jest na stronie internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego (https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq), na której znajdują się również odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
Ww. deklarację należy złożyć w następujących terminach:
    • deklarację, która dotyczy źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione przed 1 lipca należy złożyć w terminie 12 miesięcy (czyli najpóźniej do 30.06.2022 r.).
    • dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca, deklarację należy złożyć w terminie 14 dni.
Obowiązek zgłaszania źródeł ciepła i źródeł spalania paliw do 1 MW dotyczy  wszystkich właścicieli lub zarządców budynków lub lokali posiadających takie instalacje. Dotyczy więc zarówno budynków/ lokali zlokalizowanych na nieruchomości zamieszkanych, jak i niezamieszkanych. Oznacza to, że obowiązek składania deklaracji dotyczy również PZD - zarządów ROD w zakresie np.  świetlic ogrodowych podłączonych do miejskiej lub lokalnej sieci ciepłowniczej, posiadających kotły na paliwa stałe itd. (do 1 MW), jak i poszczególnych działkowców, posiadających altany działkowe wyposażone m.in. w ogrzewanie elektryczne, w kominki, kozy itd. (do 1 MW). Przy czym, zarządy ROD jako właściciele budynków na terenie ROD, jak i działkowcy jako właściciele altan działkowych (zgodnie z art. 30 ust. 2 ustawy o ROD), są zobowiązani do realizacji ww. obowiązku we własnym zakresie tj. poprzez wypełnianie i składanie deklaracji (osobno przez zarządy ROD, osobno przez poszczególnych działkowców).
Szczegółowe rodzaje źródeł ciepła oraz źródeł spalania paliw do 1 MW oraz dane ich dotyczące, które podlegają zgłoszeniu zostały szczegółowo określone ww. deklaracji. Wątpliwości dotyczące wypełnienia deklaracji oraz inne pytania można kierować bezpośrednio na adres e-mailowy: info-CEEB@gunb.gov.pl.
Zwracamy się do zarządów ROD o realizację ww. obowiązku w terminie! Czyn ten, polegający na braku złożenia deklaracji zagrożony jest karą grzywny, stosownie do art. 27 h ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.
 
Krajowy Zarząd
Polskiego Związku Działkowców
Warszawa, dnia 6 lipca 2021 r.

 

KOMUNIKAT  19/2021

ZARZĄD ROD „Sierosław IV” INFORMUJE


Biuro Zarządu będzie czynne w 
dniach 02.10  – 06.11 - 04.12.2021r
w godzinach 12:00   – 14:00.

Zapraszamy

 

Zawiadomienie

Osoby zainteresowane podłączeniem na działce dostępu do Internetu proszone są o przesłanie swojego zgłoszenia na adres e-mail informatyk@rodsieroslaw4.pl kontakt telefoniczny 663946607. Proszę o przekazanie danych kontaktowych do osoby zainteresowanej oraz numeru działki.

 

 

Zawiadomienie  o Walnym Zebraniu  Sprawozdawczym


Zarząd ROD Sierosław IV  w Sierosławiu  zaprasza na Walne Zebranie Sprawozdawcze,  które odbędzie się  w dniu:
04.09.2021r. na terenie ROD Sierosław  IV,  na placu przy Siedzibie  Zarządu ROD

 

Początek obrad

I termin  – godzina 10.00

II termin – godzina 10.30


Członkowie  PZD uprawnieni  do udziału w walnym zebraniu  otrzymają  zaproszenie z informacją drogą pocztową lub za potwierdzeniem odbioru osobiście. 
W związku z ograniczoną ilością miejsc siedzących na ławeczkach  prosimy o zabranie własnego krzesła.
Jednocześnie z powodu trwającej  nadal  epidemii COVID -19 prosimy  o zaopatrzenie się w maseczki oraz zachowanie odpowiedniego dystansu.
 
Materiały sprawozdawcze  dostępne są do wglądu  w dniach 28 i 29.08. w godzinach 11:00 do 14:00.

 

KOMUNIKAT  17/2021

Od 01.07.2021r boksy na odpady komunalne i zielone będą zamykane na klucz 

w godzinach od 22:00 do 6:00
Prosimy działkowców o dostosowanie się do powyższych ustaleń.

 

KOMUNIKAT  16/2021


Biuro Zarządu będzie czynne w miesiącu
lipcu i sierpniu 2021r

w każdą sobotę w godzinach 11:00   – 13:00.

 

KOMUNIKAT  15/2021

Informujemy, że Zarząd ROD Sierosław IV poszukuje osoby na stanowisko gospodarza ogrodu. Zainteresowane osoby  proszone są o zgłaszanie się telefonicznie na numery telefonu 
506 049 164  i  513 685 250.

 

 

KOMUNIKAT 13/2021


Zarząd ROD Sierosław IV informuje , że od 15.05 do 13.06.2021r. w każdą sobotę i niedzielę w godz 12-13 będą wydawane w biurze Zarządu rozliczenia opłat za prąd i opłaty zaliczkowej za działkę za rok 2021.


Wszelkie wpłaty należy uiszczać bezgotówkowo w formie przelewu bankowego na konto ROD nr 23 9043 1070 2070 0012 7156 0001 w terminie (prąd) do 13.06.2021r i w terminie (opłata za działkę) do 30.06.2021r . W tytule przelewu prosimy o podanie numeru działki oraz wartości kwot z podziałem na poszczególne opłaty.

 

 

KOMUNIKAT 12/2021


Informujemy, że od miesiąca kwietnia obowiązki gospodarza pełni

Pan Przemysław Sawiński dz. 170

tel. 797 895 007

 

 

KOMUNIKAT 11 /2021

Informujemy działkowców, że osoby u których pilot nie działała prawidłowo powinny zgłosić się w sobotę w n/w godzinach przy bramach wjazdowych w celu ponownego wgrania go do sterownika „radia”.

brama nr 1 w godzinach 12:00 do 12:05

brama nr 2 w godzinach 12:05 do 12:10

brama nr 3 w godzinach 12:10 do 12:15

brama nr 4 w godzinach 12:15 do 12:20

brama nr 5 w godzinach 12:20 do 12:25

 

 

 

KOMUNIKAT  10 /2021


Zarząd ROD Sierosław IV informuje że, ze względu na stan epidemii COVID - 19 na terenie całego kraju oraz bardzo duży wzrost zachorowań, w trosce o Państwa  i nasze zdrowie Biuro Zarządu będzie nieczynne do odwołania. Wszelkie sprawy należy załatwiać drogą mailową lub telefonicznie na numery podane na stronie internetowej. Informacje dotyczące dalszego funkcjonowania naszego Zarządu i Ogrodu będą zamieszczane na bieżąco na tablicach ogłoszeniowych i na stronie internetowej.
W przypadku spraw bardzo pilnych  a nie dających się załatwić telefonicznie bezpośrednie wizyty mogą odbywać się wyłącznie po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty.

 

KOMUNIKAT 9/2021

Zarząd ROD Sierosław IV poszukuje osoby chętnej do współpracy w strukturze naszego  Zarządu.
Osoby zainteresowane pracą proszone  są o zgłaszanie się telefoniczne  na numer telefonu  506 049 164  i 513 685 250 lub mailowo na adres podany na stronie internetowej w celu umówienia spotkania i określenia warunków współpracy. Wymagana znajomość obsługi komputera i doświadczenie w pracy biurowej. Mile widziane  zdolności organizacyjne oraz  umiejętność pracy w zespole.

 

KOMUNIKAT 8/2021


Zarząd ROD Sierosław IV informuje że w związku z odwołaniem Pana Wiesława Kozłowicza z dniem 24.02.2021r. z funkcji prezesa i członka Zarządu ROD do momentu uzupełnienia składu zarządu obowiązki prezesa pełni Pani Jolanta Magdzińska.

 

KOMUNIKAT  7/2021


Zarząd ROD i Proboszcz  Parafii w Lusówku zaprasza, osoby chętne do  pomocy przy montażu nowych ławek  przed kaplicą. Chętni do pracy prosimy o kontakt do  Pani Wiceprezes Jolanty Magdzińskiej tel. 506 049 164 lub osobiste zgłoszenie się w dniu pełnienia dyżurów Zarządu.
Montaż ławek odbywać się będzie w miesiącu kwietniu.

 

KOMUNIKAT  5/2021


Zarząd ROD informuje że, w związku z podwyżką cen za energię elektryczną przez firmę Enea od 01.01.2021r. ulega zmianie opłata na 0,60zł za 1 kWh. 
Opłata  ta może ulec zmianie w przypadku następnej zwyżki cen przez Eneę.

 

Komunikat  2/2021

Informujemy, że Zarząd ROD Sierosław IV poszukuje osobę na stanowisko gospodarza ogrodu. Chętnych prosimy o zgłaszanie się telefonicznie do
Wice Prezesa na numer telefonu  506 049 164.
.

 

Komunikat  1/2021

ZARZĄD ROD INFORMUJE

w sprawach pilnych

Biuro Zarządu będzie czynne 20 Lutego 2021r

w sobotę w godzinach 11:00   – 12:00.

 

Komunikat  37/2020

Zarząd ROD Sierosław IV informuje, że w związku z obowiązującą czerwoną strefą COVID-19 na terenie całego kraju oraz znacznym wzrostem  zachorowań Biuro Zarządu w miesiącu styczniu 2021 roku będzie nieczynne.
Wszelkie sprawy należy załatwiać drogą mailową jolamagdzinska@wp.pl lub
telefonicznie na nr tel.  506 049 164
W przypadku spraw bardzo pilnych, a nie dających się załatwić telefonicznie bezpośrednie wizyty będą odbywać się wyłącznie po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty z członkiem Zarządu.

 

„Aby Święta Bożego Narodzenia były Bliskością i Spokojem, a Nowy Rok – Dobrym Czasem” K.I. Gałczyński

 

Komunikat  36/2020

Zarząd ROD Sierosław IV zobowiązuje  działkowców, którzy w związku z epidemią  przebywają w okresie zimowym na działce o dokonanie zaliczek na poczet zużytej energii elektrycznej. W przypadku braku  zaliczkowych wpłat  za zużytą energię Zarząd będzie zmuszony do wyłączania prądu.
Jednocześnie informujemy w/w działkowców że w związku z dodatkową produkcją i  składowaniem odpadów w okresie  zimowym na terenie naszego Ogrodu osoby przebywające winny  również dokonywać dodatkowej opłaty za śmieci w wysokości 26 zł /osobę/m-c,  tak jak w przypadku osób zamieszkałych.
W związku z powyższym zobowiązujemy działkowców o zgłaszanie tego faktu telefonicznie lub w biurze w godzinach urzędowania Zarządu.
Zarząd jest w stanie zweryfikować przebywanie na terenie ogrodu działkowego w okresie  zimowym na podstawie zużytego prądu.

Komunikat nr 35/2020

Informujemy, że Biuro będzie czynne
12 grudnia 2020r. w sobotę
w godz 11-12

 

Komunikat  34/2020

Zarząd ROD Sierosław IV informuje, że od 01.12.2020r. do 31.03.2021r.

zostaną zamknięte bramy nr 1, 4 i nr 5 (od lasu).

Prosimy w tym okresie korzystać zbram nr 2 i 3.

 

Komunikat  33/2020

Zarząd ROD Sierosław IV  informuje, że w miesiącu listopadzie od dnia 09.11.2020r. będzie przeprowadzana wycinka drzew wzdłuż Alei Róż, okolicy bramy nr 5 i na parkingu przy ekranie. Prosimy o usunięcie samochodów i zachowanie  szczególnej ostrożności oraz dostosowanie się do poleceń osób biorących udział przy wycince.

 

Komunikat  32/2020

Zarząd ROD Sierosław IV przypomina  rodzicom o obowiązku  sprawowania opieki nad dziećmi i odpowiedzialności  za ich bezpieczeństwo . W szczególności   prosimy  rodziców o zwiększenie uwagi na swoje dzieci bawiące się na alejkach i drodze głównej. Droga jest niebezpieczna z powodu dużej ilości poruszających się pojazdów (samochodów, rowerów i motocykli)  Krzaki i drzewa sąsiadujących działek, które rosną wzdłuż drogi  w znacznym stopniu ograniczają widoczność zarówno kierowców jak i osób (dzieci) będących na drodze. Brak opieki może stwarzać poważne konsekwencje dla życia i zdrowia ich pociech.

 

Komunikat  31/2020

W związku z wprowadzeniem przez Rząd obowiązku noszenia maseczek ochronnych, informujemy, że obowiązek dotyczy również  terenu  wspólnego naszego ogrodu.
Zarząd ROD Sierosław IV w trosce o zdrowie naszych działkowców prosi o zasłanianie ust i nosa na terenie ogólnodostępnym naszego ogrodu dla bezpieczeństwa własnego i innych .

Komunikat nr 30/2020

W związku z zawieszeniem Pana Wiesława Kozłowicza w pełnieniu obowiązków Prezesa z dniem 25.10.2020r jego obowiązki przejmuje Pani Wiceprezes Jolanta Magdzińska.

 

Komunikat nr 29/2020

Informujemy, że Biuro Zarządu będzie czynne w sobotę 21 listopada br. 
w godz 11-12 dla działkowców po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z Panią Wiceprezes.

 

Komunikat nr 28/2020

Informujemy, że Biuro będzie czynne
W miesiącu pażdzierniku br. w soboty
10 i 24 w godz 11-13

 

Komunikat nr 26/2020

Informujemy, że Biuro będzie czynne
do końca września br.

w soboty godz 11-13 i niedzielę godz 11-12.

 

 

KOMUNIKAT  25/2020

INFORMUJEMY DZIAŁKOWCÓW, ŻE W DNIACH
11-13.09.20r. BĘDZIE PODSTAWIONY OSTATNI RAZ KONTENER DO GABARYTÓW NA TERENIE NASZEGO OGRODU. PO TYM TERMINIE GABARYTY NALEŻY UTYLIZOWAĆ WE WŁASNYM ZAKRESIE

( ZAMAWIAJĄĆ INDYWIDUALNIE KONTENERY)

 

KOMUNIKAT  24/2020

INFORMUJEMY DZIAŁKOWCÓW, ŻE OD DNIA 22.08.20r SĄ WYDAWANE KLUCZE OD FURTEK
DO BOKSÓW ŚMIETNIKOWYCH. 
PRZY OKAZJI PROSIMY O PODANIE AKTUALNEGO
NUMERU TELEFONU I
NR REJESTRACYJNEGO POJAZDU.
O TERMINIE URUCHOMIENIA ŚMIETNIKA POINFORMUJEMY DZIAŁKOWCÓW
W PÓŹNIEJSZYM TERMINIE.

Upoważnienie do pobrania klucza w zastępstwie za działkowca

FORMULARZ DO POBRANIA

 

 

INFORMACJA FINANSOWA DOTYCZĄCA PROWADZENIA ROD

 

SIEROSŁAW IV W Sierosławiu za 2019 rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z art. 33 ust. 2-4 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych,

 

Zarząd ROD przedstawia działkowcom informację finansową dotyczącą prowadzenia ROD w 2019 roku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROK 2019

 

 

 

 

 

 

 

Wpływy

 

 

Wydatki

 

 

Łącznie

 

282.303,82

Łącznie

 

203.354,20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w tym

 

 

 

 

w tym

 

 

 

 

 

2 886,00

składki członkowskie za 2019r

68 849,41

koszty działalności statutowej

18

składki członkowskie zaległe

99 271,34

koszty administracyjne

187 537,40

opłaty ogrodowe bieżące

25 549,64

inwestycje i remonty, konserwacja

57 264,36

na inwestycje, remonty, bieżące

 

 

infrastruktury ROD

1 740,00

podwyższona opłata ogrodowa - FO

7 865,75

pozostałe koszty - koszty sądowe

2 665,20

opłaty ogrodowe zaległe

 

 

składki społ.,odsetki

1 062,56

odsetki z FR

1 818,06

koszty FO - flagi, kalendarze,

105,00

inne wpływy (odsprzedaż złomu)

 

 

konkursy wśród działkowców

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komunikat nr 22/2020

Informujemy, że w dniu 15.08.2020r Biuro Zarządu będzie nieczynne z powodu święta, w zamian biuro będzie czynne w dniu 16.08.2020r w godz.11:00 - 13:00
Biuro Zarządu jest czynne
w soboty w godzinach 11:00 -13:00
W sprawach pilnych prosimy o kontakt na numery telefonów podanych na stronie internetowej.

Komunikat 21/2020

Informujemy działkowców, że w okresie   07-09.08.2020r.  zostanie podstawiony dodatkowy kontener na odpady zielone luzem  i będzie możliwość składowania. Do kontenera nie  należy wrzucać worków i innych śmieci (wrzucenie worka podwaja cenę wywozu kontenera ).
Po tym okresie nadal będzie obowiązywał zakaz składowania zielonego do odwołania.
Kontenery będą podstawiane w miarę możliwości okresowo do momentu uruchomienia śmietnika, o czym działkowcy zostaną wcześniej poinformowani.

 

KOMUNIKAT

Z przykrością informujemy że w tym roku dzień działkowca się nie odbędzie.

 

 

KOMUNIKAT  18 / 2020

W związku z modernizacją śmietnika Zarząd ROD Sierosław IV podjął decyzję, że od miesiąca lipca będzie obowiązywać zakaz składowania odpadów biodegradowalnych ( zielonych) do odwołania.
Odpady biodegradowalne ( zielone) należy w tym okresie zagospodarować we własnym zakresie na kompostownikach.  Zabrania się pod groźbą kar finansowych wyrzucania ich do kontenerów na odpady komunalne.

 

 

Zawiadomienie

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że odszedł od nas na zawsze
Św.p.
Czesław Masłowski
wieloletni zasłużony działkowiec, były Członek Zarządu.
Pogrzeb odbędzie się 26 maja 2020 roku o godz 14:30 na cmentarzu komunalnym Junikowo w Poznaniu.
Żonie i Rodzinie wyrazy głębokiego współczucia składa Zarząd i działkowcy ROD Sierosław IV.

 

 

 

KOMUNIKAT 16/2020

Informujemy że woda z kranów przy alejkach służy tylko i wyłącznie do celów spożywczych. Prosimy o racjonalne korzystanie z wody i prawidłowe zakręcanie kranów.

 

 

 

KOMUNIKAT  12/2020

Zarząd ROD Sierosław IV informuje , że  w miesiącu maju br. w każdą sobotę   w godz 11-13 będą wydawane w biurze Zarządu rozliczenia opłat  za prąd i opłaty zaliczkowej za działkę .

Wszelkie wpłaty należy uiszczać bezgotówkowo w formie przelewu bankowego na konto ROD. W tytule przelewu prosimy o podanie numeru działki oraz wartości kwot z podziałem na poszczególne opłaty.

 

 

 

 

 

 

Komunikat nr 10/2020

W związku z podwyżką cen za wywóz gabarytów o 100% i brakiem możliwości w obecnej sytuacji zatwierdzenia przez Walne Zebranie nowych wyższych stawek za śmieci dla wszystkich działkowców,

Zarząd ROD wprowadza
bezwzględny zakaz składowania gabarytów do odwołania.
Od tej chwili należy je zagospodarować we własnym zakresie przez indywidualny wynajem kontenera. Osoby, które nie będą stosować się do w/w zaleceń będą zmuszone do ich usunięcia, lub zostaną obciążone kosztami ich wywozu.

 

KOMUNIKAT nr 9

Zarząd ROD Sierosław IV przypomina, że w związku z wprowadzeniem kolejnych ograniczeń przez Rząd działkowcy są zobowiązani do przestrzegania poniższych wytycznych:
- Teren ogrodu jest dostępny tylko dla działkowców i ich najbliższych rodzin.
- Całkowity zakaz urządzania jakichkolwiek imprez na terenie działki.
- Zakaz korzystania z placu zabaw.
- Zakaz zgromadzeń na terenie ogrodu powyżej 2 osób.
- Osoby małoletnie do lat 18 mogą poruszać się po terenie wspólnym ogrodu tylko pod opieką dorosłych.
- Wprowadzono obowiązek utrzymania co najmniej 2-metrowej odległości między pieszymi. Dotyczy to także rodzin i bliskich, ale nie dotyczy rodzin z dziećmi do 13 roku życia i opiekunów osób niepełnosprawnych.
- Zaleca się ograniczenie korzystania z części wspólnej ROD.
Zgodnie z § 7 uchwały nr 71/2020 Krajowego Zarządu PZD z dnia 27.03.2020 r. naruszenie ograniczeń i obostrzeń zagrożone jest wypowiedzeniem umowy dzierżawy działkowej.
Przestrzeganie powyższych przepisów będzie kontrolowane przez policję, nie stosowanie się jest zagrożone mandatem.
Biuro Zarządu nieczynne do odwołania (wszelkie sprawy działkowców załatwiane są telefonicznie, korespondencyjnie lub mailowo).

Komunikat nr 6

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym  wywołanym przez koronawirusa COVID-19 oraz koniecznością zminimalizowania zagrożeń dla działkowców i ich rodzin,  Zarząd ROD Sierosław IV uznał za konieczne dostosowanie się do  Uchwały Nr 44/2020  Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 11 marca 2020 r. oraz wytycznych w tej sprawie OZ PZD upoważniających zarządy ROD do natychmiastowego przesunięcia Walnych Zebrań.
Konsekwencją tego jest odwołanie planowanego Zebrania Walnego w dniu 18.04.2020r. i jego przesunięcie na termin późniejszy, o czym działkowcy zostaną  wcześniej poinformowani.
Jednocześnie powołując się na w/w Uchwałę zarząd ROD Sierosław IV otrzymał upoważnienie do pobierania od działkowców zaliczek z tytułu opłat ogrodowych przeznaczonych na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD w  2020r. w wysokości odpowiadającej opłatom wynikającym z  uchwał  podjętych na walnym zebraniu  w 2019r.
Po Walnym Zebraniu nastąpi rozliczenie dokonanych wpłat na podstawie pojętych uchwał.

 

 

Komunikat nr 5/2020

Informujemy działkowców, że od stycznia bieżącego roku uległa zmianie cena za zużycie energii elektrycznej.  Na podstawie otrzymanej faktury z Enei ustalono cenę 0,59 zł / 1 kWh.

 

 

Komunikat nr 4/2020

Informujemy, że w związku z sytuacją epidemiologiczną
w kraju, a także mając na uwadze Zalecenia Krajowego Zarządu PZD z dnia 11.03.2020r. zostają odwołane dyżury Zarządu ROD Sierosław IV w biurze Zarządu.  Wszelkie informacje dotyczące dalszego funkcjonowania naszego Zarządu i Ogrodu będą zamieszczane na bieżąco na tablicach ogłoszeniowych i na stronie internetowej naszego ogrodu. W sprawach pilnych prosimy o kontakt na numery telefonów podanych na stronie internetowej.

 

 

 

UCHWAŁA Nr44/2020
Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców
z dnia11 marca 2020 r.

 

Krajowy Zarząd PZD, działając na podstawie § 134 ust. 1 i 2 pkt 1) Statutu PZD oraz § 134 ust. 1 i 2 pkt 1) i 7) Statutu PZD w zw. z art. 33 i 34 ustawy o ROD postanawia:
§1
    1. Upoważnić okręgowe zarządy PZD do podjęcia decyzji o przesunięciu terminów walnych zebrań (odpowiednio konferencji delegatów) ROD na termin do 31 lipca 2020r.
    2. Zwrócić się do zarządów ROD o natychmiastowe przesunięcie terminów walnych zebrań w ROD na późniejszy termin.
§ 2
Upoważnić zarządy ROD do pobierania od działkowców z ROD zaliczek z tytułu opłat ogrodowych przeznaczonych na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD w 2020r. w wysokości odpowiadającej opłatom wynikającym z uchwał walnych zebrań (konferencji delegatów) podjętych w 2019r.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie


Zgodnie z zaleceniami wydawanymi przez władze publiczne w ramach przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się tzw. koronawirusa, należy dążyć do unikania organizacji zgromadzeń publicznych. Jakkolwiek przypadające w okresie wiosennym walne zebrania ROD nie zaliczają się wprost do tej kategorii, to w praktyce mają one zbliżony charakter. Stąd też w obecnych warunkach dążenie do ścisłego przestrzegania terminów WZ w ROD określonych w § 59 Statutu PZD (tj. do 15 maja) należy uznać za niewskazane. Zwłaszcza jeżeli uwzględnić warunki, w jakich częstokroć odbywają się  WZ w ROD, a także fakt, iż znaczna część uczestników WZ ROD z uwagi na wiek, zalicza się do kategorii osób z tzw. grup podwyższonego ryzyka. Dlatego KZ PZD uznał za stosowne skierować do jednostek organizacyjnych PZD zalecenie przesunięcia terminów WZ w 2020r. poprzez generalne skorzystanie przez okręgowe zarządy PZD z kompetencji do przesunięcia terminów WZ (§59 ust. 2 Statutu PZD).
Zdaniem KZ PZD zaistniała sytuacja wręcz nakazuje organom PZD sięgnięcie po rozwiązania, które zminimalizują ryzykozachorowań.
Jednocześnie KZ PZD uznał za konieczne podjęcie działań, które stworzą warunki dla zabezpieczenia ekonomicznego funkcjonowania RODprzy jednoczesnym możliwie najdalej idącym poszanowaniu praw działkowców wynikających z ustawy o ROD.
Nadzwyczajne okoliczności uzasadniają przyjęcie, iż interpretując Statut, w szczególności należy uwzględnić fakt, że zasadniczym obowiązkiem PZD jest zapewnienie działkowcom możliwości korzystania z działki, z którym skorelowany jest obowiązek działkowcówdo współuczestniczenia w finansowaniu funkcjonowania ROD poprzez uiszczanie opłat ogrodowych.
Wpływ na sytuację finansową ROD ma systemowe przesunięcie terminu uchwalania opłat ogrodowych na dany rok w stosunku do terminu powstawania zobowiązań związanych z funkcjonowaniem ROD. O ile ROD są standardowo przygotowane na istnienie tego stanu do 15 maja danego roku, o tyle przesunięcie terminu WZ może spowodować poważne zakłócenie w działaniu ROD. Dlatego też KR PZD uznał, że z uwagi na nadzwyczajny charakter sytuacji w jakiej mogą znaleźć się ROD w 2020r., zasadnym będzie umożliwienie zarządom ROD pobierania od działkowców zaliczek z tytułu opłat ogrodowych w wysokości odpowiedniej do opłat uchwalonych w 2019r. Rozwiązanietakie zapewni środki na finansowaniebieżącejdziałalności ROD,a jednocześnie pozwoli na zachowanie podstawowych standardów transparentności w funkcjonowaniu ROD oraz wykluczy zarzut naruszenia ustawowych uprawnień indywidualnych działkowców w zakresie możliwości skarżenia podwyższenia opłat ogrodowych(art. 34 ustawy o ROD).Na obecnym etapie działanie to należy zatem uznać za w pełni uzasadnione i jednocześnie wystarczająco zabezpieczające potrzeby ROD.


Mając powyższe na uwadze, KZ PZD postanowił jak na wstępie. 

          I WICEPREZES                                                                                                                    PREZES

     Tadeusz JARZĘBAK                                                                                                          Eugeniusz KONDRACKI

 

 

 

KOMUNIKAT
Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców
z dnia 11marca 2020 r.

w sprawie niezbędnych działań organów PZD w związku z
zagrożeniem epidemiologicznym

W związku z rozwijającą się sytuacją dotyczącą zachorowań na Koronawirusa COVID-19 oraz koniecznością zminimalizowania zagrożeń dla działkowców i ich rodzin, Krajowy Zarząd PZD uznał za pilne i konieczne podjęcie następujących zaleceń i decyzji:

Zarządy ROD powinny natychmiast przesunąć termin zwołanych walnych zebrań (konferencji delegatów) i poinformować o tym działkowców w sposób najbardziej stosowny do danej sytuacji (w tym zakresie należy zapoznać się z odrębną uchwałą Krajowego Zarządu);
Prezesi okręgowych zarządów natychmiast odwołają zwołane posiedzenia okręgowych rad PZD i niezwłocznie poinformują o tym zainteresowanych członków;
Właściwe osoby natychmiast odwołają wszystkie zaplanowane szkolenia, narady i inne imprezy oraz zgromadzenia organizowane w związku z działalnością PZD i niezwłocznie poinformują o tym zainteresowane osoby.

Powyższe zalecenia i decyzje mają charakter nadzwyczajny ze względu na powagę sytuacji. Krajowy Zarząd  ma w szczególności na uwadze fakt, że większość działkowców to seniorzy i osoby w podeszłym wieku, które są szczególnie narażone na zagrożenie związane z koronawirusem. Istnieje więc bezwzględna potrzeba zminimalizowania takiego ryzyka. Jak podał w swoim komunikacie Główny Inspektor Sanitarny „Duże skupiska ludzi to środowisko sprzyjające rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Seniorzy, aby uniknąć zakażenia, powinni ograniczyć przebywanie w miejscach publicznych”.
Jednocześnie Krajowy Zarząd apeluje do wszystkich struktur i działkowców o dużą wyrozumiałość oraz bezwarunkowe przestrzeganie i stosowanie się do nakazów i decyzji wydawanych przez władze centralne, lokalne i sanitarne. W tej wyjątkowej sytuacji wszyscy musimy wykazać się odpowiedzialnością i swoim rozsądnym zachowaniem wspomóc walkę z rozwijającą się epidemią. Nie wolno nam bagatelizować tej sytuacji – chodzi bowiem o zdrowie i życie nas wszystkich –działkowców, naszych rodzin i całego społeczeństwa.

                  KRAJOWY ZARZĄD
POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

 

 

 

Zawiadomienie

Zarząd ROD Sierosław IV

zaprasza na

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

które odbędzie się w dniu 18.04.2020r

w ROD im. 1000-lecia, ul. Bukowska 236

Początek obrad godzina 15:00

 

 

Zawiadomienie

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 12.02.2020r. odszedł od nas na zawsze, przeżywszy 85 lat

Św.p.
Józef Chęclewski

wieloletni zasłużony działkowiec, były Gospodarz i Członek Zarządu.

Pogrzeb odbędzie się 17 lutego 2020 roku o godz 14:30 na cmentarzu komunalnym Junikowo w Poznaniu.

Żonie i Rodzinie wyrazy głębokiego współczucia składa Zarząd i działkowcy  ROD Sierosław IV.

 

KOMUNIKAT  03/2020

Informujemy, że Zarząd ROD podjął uchwałę w sprawie zamknięcia bram wjazdowych na teren naszego ogrodu: nr 1, nr 4 i nr 5 do dnia 31.03.2020 r. z powodu podejrzenia przywozu śmieci z zewnątrz. Prosimy działkowców o wjeżdżanie i wyjeżdżanie bramami nr 2 lub nr 3.
Przypominamy, że w przypadkach awarii bram należy powiadomić Prezesa lub gospodarza ogrodu.
Tel. 530 019 230, 510 171 799

 

 

KOMUNIKAT  02/2020

Zarząd ROD Sierosław IV informuje, że w przypadku potwierdzenia faktu wylewania fekalii z szamba na teren ogrodu ROD sprawa zostanie przekazana do Straży Gminnej w celu wyciągnięcia odpowiednich konsekwencji wobec tego  działkowca. To samo dotyczy przypadku stwierdzenia wyrzucania "śmieci-części samochodowych" lub innych które nie mają prawa powstawać na ogrodzie i należy zagospodarować je we własnym zakresie.
 

KOMUNIKAT  01/2020

ZARZĄD ROD INFORMUJE,

że w miesiącu styczniu br. została uszkodzona obudowa napędu bramy nr. 2 przez jednego z działkowców, co mogło doprowadzić do uszkodzenia elektroniki sterowania napędem. Konsekwencją takiego postępowania może być  konieczność wymiany całego urządzenia a tym samym narazi nasz ogród na dodatkowe koszty.  Kolejna naprawa bramy  będąca wynikiem  dewastacji kosztowała nasz ogród 400,00 zł.

Informujemy, że w przypadku dalszych dewastacji i stwierdzenia sprawcy  Zarząd wystąpi  o pokrycie kosztów naprawy.


Prosimy działkowców o nie manipulowanie przy automatyce bram a
w przypadkach awarii należy niezwłocznie powiadomić Prezesa
lub gospodarza ogrodu.

 

************************************************

Witamy w 2020r

********************Wesołych Świąt 2019 !

*****

KOMUNIKAT  34/2019

ZARZĄD ROD INFORMUJE.

Biuro Zarządu czynne będzie dla działkowców
w dniach:

       11.01.2020r w godz 11-13

       08.02.2020r w godz 11-13

       14.03.2020r w godz 11-13


Zapraszamy.

*****

ZARZĄD ROD INFORMUJE,

że w grudniu została uszkodzona automatyka bramy nr.1 przez jednego z działkowców co uniemożliwiło jej prawidłowe działanie. Naprawa bramy kosztowała ogród 300,00 zł.

Prosimy działkowców o niemanipulowanie i bezmyślne dewastowanie wspólnej własności, co naraża nas na dodatkowe koszty związane z naprawą.

W przypadkach awarii bram należy dzwonić do Prezesa lub gospodarza ogrodu.

*****

Informujemy działkowców, że są do odbioru darmowe Kalendarze Działkowca na rok 2020.

Tych, którzy jeszcze nie odebrali zapraszamy do biura w wyznaczonych dniach i godzinach

jego urzędowania (14.12.19r. godz 11-14).

ZAPRASZAMY 

*****


KOMUNIKAT  33/2019

Informujemy, że w godzinach urzędowania biura Zarządu są do obioru „Aneksy do umowy dzierżawy działkowej”.
 

*****

KOMUNIKAT  30/2019

ZARZĄD ROD INFORMUJE,
że do końca roku 2019 należy uregulować zaległości za opłaty działkowe.
W przypadku nieuregulowania zaległości w pierwszej kolejności nastąpi wyłączenie energii elektrycznej.

 

*****

KOMUNIKAT  29/2019


ZARZĄD ROD INFORMUJE.

Że w dniu 15.10.2019r została uszkodzona automatyka bramy nr.2 przez jednego z działkowców co uniemożliwiło jej prawidłowe działanie (na pilota). Naprawa automatyki kosztowała ogród 830,00 zł.

Prosimy działkowców o niemanipulowanie i dewastowanie wspólnej własności działkowców i narażanie ich na dodatkowe koszty napraw.

W przypadkach awarii bram należy dzwonić do Prezesa lub gospodarza ogrodu.
 

*****

 KOMUNIKAT  28/2019

ZARZĄD ROD INFORMUJE.

Biuro Zarządu czynne będzie w soboty 16 listopada

i 14 grudnia 2019r w godzinach 11:00 - 14:00

*****

  KOMUNIKAT  27/2019

Od 01.09.2019r. wydawane są rozliczenia energii elektrycznej, prosimy o odbiór w każdą niedzielę w godzinach   11-13 w biurze   Zarządu. Termin płatności upływa z dniem 30.09.2019r.Działki, które nie uiszczą opłaty w/w terminie zostaną pozbawione dopływu prądu.  Zgodnie z Uchwałą KR PZD nr 285/2015 z dnia 5.11.2015r §1ppkt 2.4, §8 pkt1 i Uchwały Zarządu z dnia 20.03.2011r. ponowne podłączenie wiąże się z dodatkowymi kosztami ponoszonymi przez działkowca wysokości 100 zł.

*****

KOMUNIKAT  19/2019

Informujemy działkowców, że na 10 sierpnia jest planowana impreza z okazji Dnia Działkowca połączona będzie z zabawami i konkursami dla dzieci i dorosłych. W związku z tym na godzinę 14:30 zostanie przesunięta Msza Święta. Początek imprezy dla dzieci przewidziany jest na godzinę 15:30. Zabawa taneczna dla dorosłych rozpocznie się o godzinie 19:00. Zakończenie nastąpi 11 sierpnia o godzinie 1:00.

Zapraszamy na grochówkę i kiełbaskę.

*****

KOMUNIKAT  22/2019


Informujemy działkowców, że zostały wymienione lub dołożone „radia” przy bramach wjazdowych niektóre z pilotów mogą nie działać.
Osoby, u których pilot nie będzie działał prawidłowo powinny zgłosić się w niedzielę w n/w godzinach przy bramach wjazdowych w celu ponownego wgrania go do sterownika „radia”.

brama nr 1 w godzinach 13:00 do 13:05
brama nr 2 w godzinach 13:05 do 13:10
brama nr 3 w godzinach 13:10 do 13:15
brama nr 4 w godzinach 13:15 do 13:20
brama nr 5 w godzinach 13:20 do 13:25
Przypominamy, że pilot maksymalnie może być zakodowany do dwóch bram wjazdowych tj, bramy głównej i najbliższej bramy wjazdowej do działki.
Przepraszamy za zaistniałe utrudnienia.
Zarząd ROD

*****

Komunikat

Informujemy, że w dniu 06.07.2019r o godzinie 18:00 odbędzie się uroczysta Msza Święta w Kaplicy Działkowej ROD Sierosław IV podczas której zostanie odsłonięta tablica upamiętająca istnienie przez 30 lat kaplicy pw. Matki Bożej Wniebowziętej-Zielnej.Mszę będzie celebrował Jego Ekcelencja Ksiądz Biskup Damian Bryla.

*****

KOMUNIKAT  4a/2019

Informujemy, że od miesiąca lipca do końca Października biuro zarządu czynne będzie w każdą niedzielę 

w godzinach od 11 do 13.

*****

KOMUNIKAT  18/2019

Informujemy działkowców, że z powodu wymiany uszkodzonego „radia” przy bramie wjazdowej nr 2 niektóre z pilotów mogą nie działać.

Dodatkowo sukcesywnie następować będzie wymiana odbiorników przy czterech pozostałych bramach wjazdowych.
Wiąże się to z tym, że obecnie używane sterowniki mają ograniczoną ilość obsługiwanych pilotów.

Osoby, u których pilot nie będzie działał prawidłowo powinny zgłosić się do biura Zarządu w celu ponownego wgrania go do sterownika „radia”.

Przepraszamy za zaistniałe problemy.

*****

KOMUNIKAT 15/2019

Przypominamy działkowcom, że parkowanie na alejkach oraz drodze głównej jest kategorycznie zabronione!
Samochód parkujemy na swojej działce lub na jednym z parkingów.
Regulamin ROD-PZD § 68 poz. 7.
Stwierdzenie (upomnienie) kilkakrotnego naruszenia regulaminu będzie zgłoszone do Straży Gminnej lub na Policję.

*****

KOMUNIKAT 14/2019

Osoby chcące brać udział w Komisji Porządkowo Rozjemczej i w pracach komisji problemowych przy planowanych inwestycjach ROD proszone są o zgłaszanie się do Zarządu.

*****

KOMUNIKAT 12/2019

Informujemy działkowców, że wszelkie akty wandalizmu będą niezwłocznie zgłaszane do straży Gminnej i na Policję
a od sprawców zostaną wyciągnięte konsekwencje finansowe za przeprowadzane naprawy.

*****

KOMUNIKAT 5/2019

W związku z licznymi remontami altan (domków) Zarząd wprowadza obowiązek wywozu materiałów poremontowych w kontenerach do tego wynajętych przez remontującego działkowca.

Zakazujemy równocześnie wysypawania gruzu i materiałów budowlanych do i pod kontenery na śmieci. Osoby złapane przez monitoring na niedostosowaniu się do w/w uwag mogą ponieść dodatkowe koszty usunięcia gruzu.

Przypominamy o zakazie wysypywania na alejki skoszonej trawy i chwastów.

*****

Do końca czerwca 2019 biuro Zarządu będzie czynne w soboty i niedziele 
w godzinach 11:00 - 13:00 

*****